Media och arkiv

Utskotten – för dig som vill delta, vara aktiv och påverka!

10.11.2015

Utskotten sammanför människor som har liknande intressen och som vill påverka och driva olika projekt. Man kan gå med i utskotten när som helst under året, men ett utmärkt tillfälle att komma med är på årsmötena. På utskottens årsmöten väljs ordförande för nästa år.

Välj de mest lämpliga utskotten och kom till möten!

Utskottet för gulnäbbsaktiviteter
Kom med och jobba för ett bättre gulnäbbsliv och var med om att ordna Gulnäbbsäventyret. Gulnäbbsutskottets årsmöte hålls to 3.12 kl. 18 i mötesrum Sparre (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån.).


Föreningsutskottet
Föreningsutskottet ordnar bland annat kurser, administrerar lokalbokningar och informerar om föreningsverksamhet. Årsmötet hålls to 3.12 kl. 18 i Mannerheimsalen (Mannerheimvägen 5 A, 5 vån.).


Miljöutskottet
Är du intresserad av miljöfrågor och vill skapa ett mera ekologiskt hållbart samhälle? Miljöutskottets årsmöte hålls on 2.12 kl. 18 i mötesrum Sparre (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån.).


Biståndsutskottet
HUS gör ett aktivt och viktigt biståndsarbete i form av biståndsprojekt på olika håll i världen. Som medlem av biståndsutskottet kan du påverka dessa projekt. Årsmötet hålls ti 24.11 kl. 18 i mötesrum Sparre (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån.).


Utbildningspolitiska utskottet
Som medlem av utbildningspolitiska utskottet är du bland de första att höra om de förändringar som görs på universitetet och du kan arbeta för att studierna ska löpa smidigare för alla. Utbildningspolitiska utskottets årsmöte hålls fre 4.12 kl. 17 i mötesrum Rydman (Brunnsgatan 10 A, 9 vån.).


Kulturutskottet
Har du kreativa idéer och tycker du om att ordna tillställningar? I kulturutskottet får du vara med om att ordna de stora HUS-evenemangen och förverkliga dina vildaste visioner. Årsmötet hålls ti 24.11 kl. 18. i mötesrum Topelius (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån.).


Frändefolksutskottet
Frändefolksutskottet stöder genom olika projekt de finskugriska folkens strävan att bevara sina språk och kulturer. Årsmötet hålls to 19.11 kl. 19 i mötesrum Batman (Brunnsgatan 10 A, 9 vån.).


Utskottet för samhällspåverkan
Utskottet för samhällspåverkan arbetar för att göra staden och samhället mera studentvänliga. Årsmötet hålls to 10.12 kl. 18 i mötesrum Seppele i Domus Gaudium (Alkärrsgatan 11).