Media och arkiv

Utskotten har planerat sin verksamhet för 2014

24.04.2014

HUS utskott sysslar med mångt och mycket i år. Mycket har redan planerats och gjorts, men man kan fortfarande gå med i utskotten! Anslut dig till e-postlistan för det utskott som intresserar dig: http://hyy.helsinki.fi/sv/kontakt-och-faq/hus-e-postlistor eller kontakta utskottets ordförande: http://hyy.helsinki.fi/fi/yhteystiedot-faq/valiokunnat
 
Exempel på vad utskotten arbetar med i år:
 
ESN-utskottet förnyar sig genom att omvandlas från ett utskott till en förening, ESN-HYY. Utskottet arbetar fortfarande med intressebevakning för utbytesstuderande och ordnar massor av program.
 
Föreningsutskottet är med om att ordna en Trimningsdag för alla föreningsfunktionärer 25.4. Dessutom ordnar utskottet ordförandeseminariet, som redan har blivit något av en tradition.
 
Tvåspråkighetsutskottet planerar att hålla temakvällar, sitzar och exkursioner, där man kan bekanta sig med tvåspråkig verksamhet

 

Utvecklingssamarbetsutskottet förnyar sin visuella image och ordnar bland annat en Utvecklingssamarbetsvecka på hösten. Dessutom fortsätter utskottet arbeta med olika utvecklingssamarbetsprojekt.

 

Utbildningspolitiska utskottet ägnar sig åt intressebevakning, exempelvis i fråga om utskriftskvoterna. Utskottet är också med att bygga upp ett nätverk för studentrepresentanterna i förvaltningen.

 

Kulturutskottet vill sammanföra funktionärerna i kulturföreningarna. Speciellt viktigt i år är valborgsfirandet, eftersom det är HUS som sätter mössan på Havis Amanda i år.

 
Frändefolksutskottet fortsätter arbeta med olika finsk-ugriska projekt och ordnar temadagar, som exempelvis minnesdagen för utdöda uraliska språk 20.9.

 

Tutorutskottet håller en kurskväll för tutorerna och är med om att reformera sättet som HUS välkomnar de nya studenterna på.

 

Utskottet för samhällspåverkan ska hålla en Europavalspanel, ordnar en sitz under Prideveckan och deltar i De bostadslösas natt.
 
Miljöutskottet ska utveckla sin verksamhet och göra den ännu aktivare. Utskottet håller en kurs för de miljöansvariga i föreningarna och ska producera informationsmaterial för utländska studerande.