Media och arkiv

Vår nya årsfestmarskalk är Emma Korhonen!

12.05.2017

Emma studerar psykologi och var ordförande för hennes ämnesförening Kompleksi i fjol. Emma har till exempel ordnat föreningens årsfest i februari för 350 personer och arbetar nu med alumniverksamhet vid Kompleksi. HUS årsfestmarskalk samlar ihop ett årsfestteam, deltar i planeringen av festen och efterfesten och ansvarar för det praktiska genomförandet.

”Att ordna årsfester är min kärlek, och detta är den bästa möjlighet jag kan tänka! Att jobba vid HUS utanför min egen fakultet är helt nytt för mig, och jag vill ordna en årsfest som hör både till studentkårveteraner och var och en student. I november ska vi fira traditioner och upptäcka mycket nytt och överraskande – något vackert, något exploderande och oförglömliga upplevelser. Kom med i årsfestteamet!”

HUS 149:e årsfest och födis-efterfesten hålls 23.11.2017. Den officiella årsdagen är 26.11.

Biljetter till den traditionella årsfesten med supé och efterfesten kommer att säljas i hösten.

Mera information:
Elina Nieminen, HUS styrelsemedlem (evenemang, frivilliga)
elina.nieminen@hyy.fi