Media och arkiv

Varifrån pengar för sommaren?

11.05.2016

Har du inte fått arbete för sommaren? Det är möjligt att få sommararbete även med mycket kort varsel, speciellt om man är beredd att ta emot jobb från utanför det egna fackområdet. Det lönar alltså sig att kolla arbetsplatsannonser på nätet. Mera information och tips finns på universitetets karriärservices Flamma-sidor.

Man kan också studera under sommarlovet. Studiestödet är studerandes främsta utkomstskydd. Studerande som inte har rätt till studiestöd kan ansöka om utkomststöd. Som regel har studerande inte rätt till arbetsmarknadsstöd eller inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Studiestöd

Om du studerar under sommaren kan du ansöka om studiestöd för sommarmånaderna. Många fakulteter och institutioner har tentamina under sommaren, och mer information finns på deras nätsidor eller på Flamma. Anmälning till sommertentamina stängs ofta ganska tidigt, så anmäl dig redan nu. Undervisningen inom det öppna universitetet är kostnadsfri för närvarande grundexamenstuderande, så du kan också hitta kurser som passar din examen från deras utbud.

Din studieplan för sommaren måste omfatta prestationer för i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad. Huvudsaken är att du under varje stödmånad har studieprestationer och att den totala mängden studieprestationer är tillräckligt stor.Kom ihåg att sommarstudiestödet förbrukar antalet studiestödsmånader på samma sätt som under läsåret, så det lönar inte sig att lyfta stöd för sommaren om man inte tänker studera på riktigt. En månad då du får bara bostadstilläg räknas också som en studiestödsmånad och minskar antalet studiestödsmånader, så sök inte bara bostadstillägg.

Ansökan kan göras på FPA's sidor genom i e-tjänsten. Det lönar sig att göra sin ansökan i god tid!

Mera information på FPA's sidor.

Utkomststöd

Om du inte får studiestöd, har inte hittat sommararbete, eller har inte tillräckligt med besparingar att leva på, kan du ansöka om utkomststöd vid den egna kommunens socialbyrå. Utkomststöd kan också beviljas för att dryga ut alltför små inkomster eller för att täcka perioden fram tills utbetalning av studiestödet.

Om studerande  kan få utkomststöd för sommaren om hen trots försök har inte fått sommararbete, eller om det inte finns meningsfulla studier som kan avläggas under sommaren. När man ansöker om utkomststöd påverkar makans/makens inkomster stödbeslutet. Studielån räknas som inkomst under stödmånaderna, oavsett om man har lyft lån eller inte.

Studerande kan också ansöka om utkomststöd för att komplettera låga löneinkomster eller för att klara sin försörjning fram till lönedagen eller tills studiestödet utbetalas.
Till exempel i en situation där en student får det sista studiestödet för våren i maj, arbetar från början av juni och får alltså sin första lön i slutet av juni, kan hen få utkomststöd för att täcka sina utgifter under juni månad.

Ansökan om utkomststöd kan göras elektroniskt eller med en skriftlig blankett. Att de rätta bilagor fattas från ansökan kan fördröja dess behandling, så kolla att du inkluderar alla bilagor i din ansökan.

Mera information från din egen kommuns socialbyrå, för Helsingfors stad här.

Arbetsmarknadsunderstöd och inkomstrelaterad arbetslöshetsunderstöd

Som regel är studerande inte berättigade till arbetsmarknadsunderstöd eller inkomstrelaterad arbetslöshetsunderstöd under sommaren. Som undantag räknas situationer där du redan är färdig med studierna, men examensintyget dröjer oberoende av ditt eget handlande. Kontakta i så fall TE-centralen.

Mer information ges av HUS sakkunnig i försörjning Aino Jones, aino.jones@hyy.fi tai 050 543 9608.