Media och arkiv

Vetenskapsspåra-tävling för organisationer!

02.10.2017

Vill du bjuda din organisation på en spårvagnstur? Till exempel fira en oförglömlig julfest i spårvagnen? Vill du och din organisation delta i alla tiders stadskampanj? Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS utmanar sina organisationer att samla in namn för invånarinitiativet Vetenskapsspåran2015. Den organisation som samlat in flest namn under kampanjperioden 2.10–30.10 belönas med en spårvagnstur längs en valbar rutt i Helsingfors. Priset måste inlösas och turen förverkligas under slutet av år 2017.

Vetenskapsspåran2025 är huvudstadsregionens student- och studerandekårers gemensamma projekt för att påskynda byggandet av en snabbspårväg via 10 högskolecampus, bland annat Mejlans, Gumtäkt och Vik. Alla röstberättigade Helsingfors- och Esbobor kan underteckna initiativet.

Delta genom att anmäla dig med den här blanketten och senast 13.10 hämta ett "kampanjpaket" från HUS servicebyrå (Mannerheimvägen 5 B). Paketet innehåller kampanjbroschyrer, namninsamlingslistor, närmare anvisningar för namninsamlingen, de bästa argumenten och tips om hur man berättar om Vetenskapspåran. Vid behov kan vi också skicka materialet elektroniskt. De ifyllda namnlistorna returneras till servicebyrån när kampanjen avslutats, senast 30.10. I tävlingen kan vi endast godkänna nya underskrifter i pappersform, som inte redan finns i elektronisk form i tjänsten för invånarinitiativ.

Vetenskapsspårans namn syftar på att vetenskap bokstavligen utövas längs rutten. År 2019 ligger hela sju högskolor och tio campus längs rutten. På dessa campus studerar upp till 40 procent av högskolestudenterna i huvudstadsregionen och där arbetar en stor del av högskolornas personal. Upp till 100 000 av alla huvudstadsregionens arbetsplatser finns inom Vetenskapsspårans verkningsområde. Studenterna upplever den tvärsgående trafiken som det viktigaste utvecklingsobjektet inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen (Studenternas stad 2015, på finska). Mer information ger webbsidan www.tiederatikka2025.fi, sakkunnig Sofia Lindqvist (sofia.lindqvist@hyy.fi) 050 543 9605 och styrelsemedlem Elli Saari (elli.saari@hyy.fi) 050 595 0329, Saari dock inte under tiden 2.10.-10.10.)