Media och arkiv

Nyheter

Är du intresserad av vilken slags undervisning som ordnas i ditt utbildningsprogram? Nu har du chansen att påverka!

Studentkåren vid Helsingfors universitet söker två ordinarie medlemmar och två ersättare till ledningsgrupper för alla kandidat- cha magisterprogram för perioden 1.1.2019–31.12.2020. Ansökningarna ska lämnas in på adressen www.halloped.fi senast måndagen den 8 oktober 2018 kl. 12.00. I utlysningarna finns mer information om de uppdrag som lediganslås hösten 2018.

Varje utbildningsprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp som stöder utbildningsprogrammets ledare och behandlar centrala ärenden som gäller utbildningsprogrammet. I varje ledningsgrupp representeras studenterna av två ordinarie medlemmar och två ersättare.

Särskilt viktigt för studenterna är att påverka beredningen av undervisningsplanen och fatta beslut om det årliga undervisningsprogrammet. Ledningsgrupperna fastställer ramarna för vilka kurser som ingår i programmet, vilka studier som ska vara obligatoriska för alla, hur mycket valbara studier det finns utrymme för i en examen, hurdant studiematerial och vilka undervisningsmetoder som används i kurserna och på vilka sätt man kan avlägga en kurs. Dessutom behandlar ledningsgrupperna bl.a. frågor som gäller studentantagningen och utnyttjandet av undervisnings- och lokalitetsresurser.

I ledningsgruppen kan studenter påverka undervisningen i utbildningsprogrammet, föra fram studenternas synpunkter och samtidigt bygga upp nyttiga nätverk. Man kan också få studiepoäng för arbetet i ledningsgruppen.

Om du har frågor om urvalsprocessen kan du läsa de här vanliga frågorna, där du kanske hittar ett snabbt svar. Urvalsförfarandet beskrivs närmare här.

Mer information ger

Silva Loikkanen
Urvalskordinator
0469217850
silva.loikkanen(at)hyy.fi

Jenna Sorjonen
Sakkunnig för utbildningspolitik (studentrepresentanter, rättskydd)
0503255202
jenna.sorjonen(at)hyy.fi

HUS söker kommunikationspraktikant! Praktikanten är en del av HUS kommunikationsteam och förverkligar studentkårens kommunikation under resten av året. Som praktikant inom kommunikation hos oss får du insyn i påverkanskommunikation, studentpolitik och intressebevakning.

I praktikantens uppgifter ingår uppdrag inom studentkårens dagliga kommunikation, exempelvis att uppdatera och koordinera våra sociala medier, redigering av texter, mediauppföljning och att sammanställa medlemsbulletin samt andra uppgifter. Praktikanten samarbetar tätt med HUS kommunikationsspecialist, AD och de i studentkårens styrelse som ansvarar för kommunikation.

Vad vi förväntar oss av dig:
Lämpliga högskolestudier inom exempelvis kommunikation eller journalism. 
Utmärkta kunskaper i finska. Goda kunskaper i svenska och engelska är en fördel.
Beredskap att tillägna dig nya helheter och hantera dem.
En orädd och innovativ attityd.
Att du har lätt för att arbeta i team.
Erfarenhet av att producera innehåll för sociala medier. 
Erfarenhet av fotografering och/eller grafisk design.

Vi är:
En studentkår som står till Helsingfors universitets cirka 27 000 studerandes tjänst.
En sporrande och inspirerande arbetsgemenskap som omfattar bl.a. 8 sakkunniga och en styrelse som består av 12 studerande.

Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
En avslappnad och kul arbetsgemenskap.
Erfarenhet av ansvarsfulla och självständiga uppgifter.
Erfarenhet av kommunikation vid en intressebevakande organisation.

Praktikperioden är 3 månader. Arbetstid är 30 timmar per vecka. Din arbetsplats är vid HUS centralkansli. Lön för praktikperioden är 1308 e/ mån.

Skicka en fritt formulerad, maximalt en sida lång ansökan. Uppge i din ansökan varför du skulle passa in i vårt kommunikationsteam och vad som gör dig till en utmärkt kommunikatör. Bifoga även ditt cv. Skicka ansökan inklusive bilagor till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken ‘’Viestintäharjoittelija’’. Ansökningstiden utgår den 5.9 kl. 12. Intervjuerna sker främst på fredagen den 7.9. 

Mer information om uppdraget får du av kommunikationsspecialist Ruut Luukkonen (050 5439 609) och generalsekreterare Aaro Riitakorpi (040 0816 426).

HUS betonar i sin verksamhet mångfald och jämlikhet. Vi önskar så många sökande som möjligt med olika bakgrunder.

 

Vill du vara med om att ordna en strålande årsfest i fantastisk miljö? Kom med i HUS årsfestteam!


HUS 150:e årsfest hålls lördag 24.11.2018 i Helsingfors. Efter den eleganta festsupén fortsätter kvällen i The Circus med en efterfest som är öppen för alla och som pågår till sena natten. Festandet slutar förstås inte här utan firandet fortsätter via efter-efterfest ända till sillis följande morgon. Sillis firandet pågår hela söndagen.  Det blir glitter, glamour och glam samt hela HUS150-årsjubileums mest legendariska veckoslut som just du kan vara med om att ordna.

Vi söker till denna speciella och fastastiska årsfestteam personer som är motiverade, initiativrika och erfarna festorganisatörer som är med om att ordna en oförglömlig fest. Till teamet söks mångsidigt och kunnigt folk för att förverkliga festens olika delar. Arbetsspråket för teamet är finska så kunnandet i finskan krävs.  Är du mest intresserad av efterfesten, efter-efterfesten eller sillis eller är du en kreativ användare av sociala media? Vi har en strålande möjlighet just för dig att visa dina kunskaper och lära dig också något nytt.

Som medlem i teamet får du stenhård erfarenhet som producent i evenemanget, slipper gratis till alla jubileumsveckoslutets evenemang samt är du förstås en del av ett väldigt trevligt team. Det ordnas också en oförglömlig tack-karonka för årsfestteamet efter den officiella festen!

Om du är medlem i HUS, varit med om i att ordna evenemang i din ämnesförening eller kanske i din hobby eller på jobb och vill vara med om att förverkliga det finaste festen på HUS150-årsjubileum, din stund är kommen!

Blev du intresserad? Toppen! Fyll i blanketten och sök med till teamet senast 12.9 klockan 15 i adressen: https://www.lyyti.in/HYY150vuosijuhlatiimi. Berätta också vilket uppgift du söker till primärt och sekundärt.  Skicka din ansökan så snabbt som möjligt eftersom vi ska gå igenom ansökningarna och börja med intervjuarna redan då ansökningstiden pågår!

Uppgifterna: 
Kommunikationsansvarig (1 plats)

Du ansvarar för kommunikation i sociala medier gällande årsfesten på HUS Facebook och Instagram både före festen och under hela jubileumsveckoslutet. Du är bekant med att använda olika sociala medier och du kan skriva intressanta inlägg. Du har också ett bra visuellt öga. Som bäst får du skapat feststämning under hela hösten, förmedlat väsentligt information gällande festen samt väcka intresse för HUS150-jubileumsårsfest både bland medlemmar i HUS och bland intressegrupper.  Du får erfarenhet i planering av evenemangskommunikation, i att producera innehåll för en stor publik samt i marknadsföring av evenemangen. Kunnandet i engelska eller svenska ses som en fördel.

Sångledare (2 platser)

Som sångledare leder du programmet under festsupén och är den som skapar stämningen under festen. Som sångledare påverkar du vilka sånger som ska sjungas. Flytande kunskap i finskan krävs samt kunskap i engelska eller i svenska. Om du vågar uppträda och har erfarenhet av att fungera som sångledare, kom med i teamet!

Transportansvarig (1 plats)

Du ansvarar för festpublikens smidiga flyttning från festplatsen till HUS150 födelsedagsfest samt för transport till söndagsmorgons sillis. Du tar hand om att resandet är trevligt och underhåller feststämningen också under bussresorna! Du är en bra organisatör som behärskar noggrann planering och skapar tidtabeller för kvällen. Du är i kontakt med transportföretagen, planerar tidtabeller tillsammans med årsfestmästaren och finslipar hela festupplevelsen. Du är en del av hela fina jubileumsveckoslutet, får erfarenhet i organisering av en stor evenemang samt över dina kunskaper i kommunikation med hela årsfestteamet och sponsorer.  

Efterfestansvarig (2 platser)

Du är ansvarig för HUS150 födelsedagsfestens ordnande i The Circus tillsammans med årsfestmästaren. Du har iver och en vision om att hur århundrades bästa fest ska se ut. Du har erfarenhet i att ordna olika evenemang, du kommer kreativt med idéer till evenemanget och du kan hålla koll på stora helheter. Du får erfarenhet i att ordna fest i en av Helsingfors största nattklubbar och blir en del av en oförglömlig jubileumsveckoslut.   

Efter-efterfestansvarig (2 platser)

Du är ansvarig för organisering av efter-efterfest för årsfest och för HUS150 födelsedagsfest. Du är en erfaren festare som har energi att dansa då när de andra festarna börjar bli trötta. Du kan underhålla feststämningen, du läser festpublikens önskar ännu under efternatten och du kan vara effektiv fast soluppgången skulle ha börjat. Du blir en del av jubileumsveckoslutet och får erfarenhet i underhållning av en festpublik samt svarar för den kreativa idén bakom efter-efterfesten.

Sillisansvarig (två platser)

Du är ansvarig för HUS150 sillisarrangemang tillsammans med årsfestmästaren. Du har idéer gränslöst och kreativitet för att ordna det mest legendariska sillis och för att skaffa sponsorer för evenemanget. Du har erfarenhet i att ordna olika evenemang samt om att kontakta företag. I denna uppgift kan du förverkliga alla dina vilda idéer och bli en del av jubileumsveckoslutet.

Mera information:

Årsfestmästarna Marika Tuominen och Elina Nieminen i adressen: vuosijuhla@hyy.fi

Hej student! Efter att du anmält dig som närvarande kan du hämta den nya läsårsdekalen och studentkalendern. Dekaler och kalendrar delas ut  på HUS servicebyrå då den är öppen. Utöver det delas ut dekaler och kalendrar på Kaisa-bibliotekets servicepunkt och på campus i Gumtäkt, Mejlans och Vik i början av läsåret:

Centrum, Kaisahusets aulan, Fabiansgatan 30

 • vk 32-34: mån-fre 6.-24.8. kl 9-16
 • vk 35: mån-fre 27.8.-31.8. kl 9-18
 • vk 36: mån-fre 3.-7.9. kl 9-16
 • vk 37: mån-fre 10.-14.9. kl 9-14

Obs! På Kaisahusets aulan och på HUS servicebyrå kan man också köpä HYY150-produkterna!

Gumtäck, Physicums aulan, Gustaf Hällströms gatan 2a

 • vk 34: mån-fre 20. -24.8. kl 12-15
 • vk 35: mån-fre 27.-31.8. kl 10-15
 • vk 36-37: mån-fre 3.-14.9. kl 12-15

Viikki, Infocentrum Korona aulan, Viikinkaari 11

 • vk 34: mån-fre 20.8.-24.8.kl 12-15
 • vk 35: mån-ons 27.-29.8. kl 10-18 ja tor-fre 30. -31.8. klo 10-15
 • vk 36-37:mån-fre 3.-14.9. kl 12-15

Meilahti, Biomedicum 1, trädje våningen

 • vk 35: mån-fre 27.-31.8. kl 10-15

Observera att ett ombud som hämtar läsårsdekalen ska uppvisa en fullmakt. Du kan få dekalen för ett studentkort med Mastercard-betalningsegenskapen endast genom att personligt hämta den.

Nu är en bra tidpunkt att kontrollera om du samlade tillräckligt många studiepoäng under förra läsåret (1.8.2017–31.7.2018). Om du inte har tillräckligt med studiepoäng lönar det sig att återbetala vårens studiestödsmånader senast vid utgången av augusti.

Studiepoängen och uppföljningen av dem påverkar inte det allmänna bostadsbidraget. En månad då du enbart fått allmänt bostadsbidrag räknas inte som en stödmånad. Om du återbetalar studiestöd behöver du alltså inte återbetala det allmänna bostadsbidraget för samma månad. Det allmänna bostadsbidraget beviljas tills vidare, men det ska justeras minst en gång om året.

FPA följer årligen upp hur studierna framskrider för dem som fått studiestöd. Du ska ha i genomsnitt 5 studiepoäng för varje studiestödsmånad du utnyttjat, och alltid minst 20 studiepoäng om du lyft studiestöd under läsåret. Om du alltså fått studiestöd för 9 månader ska du ha minst 45 studiepoäng. Det spelar ingen roll vid vilken tidpunkt under läsåret du avlagt studiepoängen, eftersom FPA inte följer upp studieprestationerna för enskilda månader.

Tyvärr hjälper det inte att betala tillbaka studiestöd om du avlagt färre än 20 studiepoäng under det senaste läsåret, eftersom höstterminens studiestöd inte längre kan återbetalas. 20 studiepoäng är minimikravet. Även om du bara utnyttjar en stödmånad ska du alltid avlägga minst 20 studiepoäng.

Om du inte avlagt tillräckligt många studiepoäng under läsåret 2017–2018 kan du ändå få studiestöd om du under hela studietiden avlagt i medeltal 5 studiepoäng per stödmånad. (Minimikravet på 20 studiepoäng gäller fortfarande.)

OBS! I uppföljningen av studieprestationerna beaktas nu också studieprestationerna från avbrutna högskolestudier och stödmånaderna från det föregående läsåret eller från hela studietiden. En nyhet jämfört med tidigare år är att alla högskolestudieprestationer och utnyttjade stödmånader sedan tidigast den 1 augusti 2011 beaktas i uppföljningen av studieframstegen. Studieframstegen ”nollställs” alltså inte längre om du börjar studera på nytt efter att ha avbrutit dina studier.

Om du inte har tillräckligt med studiepoäng skickar FPA en begäran om utredning senare i höst.

Mer information om uppföljningen av studieframgången, återbetalningen av stöd och begäran om utredning finns här:
https://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-privatpersoner/-/asset_publisher/M6w...
https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-studieframgang
https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-annullera-och-betala-tillbaka-stud...


Hannele Kirveskoski
Sakkunnig (försörjning, internationella ärenden)
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi

Hur skulle det kännas att vara student för en dag? Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och Aalto-universitetets studentkår (AUS) har tillsammans utvecklat ett spel som åskådliggör verkliga problem i studenternas försörjning och studiestödet. Förväntningarna på studenten är höga under studietiden: det gäller att studera på heltid, skaffa arbetserfarenhet och komplettera försörjningen med förvärvsinkomster. Ekvationen går inte jämnt ut.

Spelet åskådliggör hur komplicerad och inflexibel studentens försörjning är. Det nuvarande systemet klarar inte av att beakta studenternas varierande livssituationer och boendearrangemang. Om Finlands nästa regering inleder en totalreform av den sociala tryggheten ska studenterna vara med i reformen. AUS och HUS förespråkar en övergång till en individuell basinkomst utan motprestation.

“Med basinkomsten kunde studenterna fokusera på att avancera i studierna, och det skulle inte vara något problem att skaffa arbetserfarenhet under studietiden. Studenterna skulle kunna lita på att de kan försörja sig i varierande livssituationer”, säger HUS styrelseordförande Lauri Linna.

Studentens försörjning består av studiepenningen, studielånet och det allmänna bostadsbidraget. Nivån på studiepenningen är låg och studielånets andel av stödet har ökats, vilket har lett till att studenter skuldsätter sig i rekordtakt. Antalet studiestödsmånader har skurits ned i flera omgångar, studieframstegen och studenternas egna inkomster följs noggrant upp och det finns knappt någon flexibilitet. I värsta fall leder det här till att studiestödet återindrivs med ansenlig ränta, att studenten blir beroende av utkomststöd eller att studierna fördröjs.

Överföringen av studenterna till det allmänna bostadsbidraget har som helhet varit en bra reform. Det allmänna bostadsbidraget är emellertid hushållsbundet, vilket betyder att rumskamraternas inkomster kan påverka stödet. Det här har lett till att många studenter gått miste om sitt bostadsbidrag eller att bidragets sänkts. Hushållsbundenheten har också lett till situationer där rumskompisar antas försörja varandra trots att inte ens sambopar har någon skyldighet att försörja varandra. 

Det är inte lätt att arbeta vid sidan av studierna eftersom man samtidigt måste kunna studera på heltid för att inte gå miste om studiepenningen, hålla ett öga på de låga inkomstgränserna och avlägga sin examen inom den målsatta tiden.

Studenterna skulle dra nytta av att arbeta i sin egen bransch vid sidan av studierna, grunda uppstartsföretag och skaffa samhällskompetens genom frivilligarbete. Systemet gör det svårt.

“Stödmånaderna kan räcka för den som håller sig inom den målsatta tiden, men det räcker med en enda livsförändring för att situationen ska bli mer komplicerad. Det kan till exempel handla om att man blir sjuk, bildar familj eller blir underkänd i några studieprestationer. Studenternas sociala trygghet ska inte byggas upp på de framgångsrikas villkor”, säger AUS styrelseordförande Noora Vänttinen.

Testa Studentsimulatorn här: http://opiskelijasimulaattori.fi/
HUS och AUS företrädare finns också på Finlandsarenan den här veckan. Spela och diskutera studenternas försörjning med oss!

Lauri Linna
Styrelseordförande
Studentkåren vid Helsingfors universitet
lauri.linna@hyy.fi
050 543 9610

Noora Vänttinen
Styrelseordförande
Aalto-universitetets studentkår
noora.vanttinen@ayy.fi
040 731 6120

Lauri puvussa
Att göra universitetet mer demokratiskt är ett viktigt mål för HUS. Vårt mål är en så autonom universitetsgemenskap som möjligt, som består av universitetets personal och studenter. Vi anser att ett universitet som förvaltas så demokratiskt som möjligt och där samhörigheten är stark har de bästa förutsättningarna att uppfylla kraven på akademisk frihet, högklassig forskning och bästa möjliga studie- och arbetsgemenskap.

Gemenskap är temat för vårt 150:e jubileumsår. Ett fokusområde i samband med jubileumsåret är den så kallade trippelparitetsprincipen i universitetets förvaltning. Sedan universitetslagen från 1991 har vi tillämpat trepartsprincipen som innebär att både professorer, övrig personal och studenter finns representerade i förvaltningen. I motsats till många andra universitet är platserna inom Helsingfors universitet inte jämt fördelade. Vi anser att det inte finns någon grundad anledning till att den övriga personalen och studenterna har färre representanter än professorerna i förvaltningsorganen. Vi är en lika viktig del av universitetsgemenskapen och till antalet en större grupp.

Lyckligtvis tog Helsingfors universitet den här våren ett steg i rätt riktning då en student valdes in i universitetskollegiets presidium. Nu är alla grupper i universitetsgemenskapen i enlighet med trippelparitetsprincipen representerade i ledningen för universitetets högsta beslutande organ. Trippelpariteten signalerar till organen och hela universitetsgemenskapens medlemmar att alla är lika värdefulla i beslutsfattandet.

I Finland förs just nu också en fundamental kamp om universitetsdemokratins framtid. Under vårens lopp har alarmerande nyheter nått oss från Tampere3-processen om hur det nya stiftelseuniversitetet medvetet vill minimera gemenskapens möjligheter att delta och försöker förstöra den demokratiska förvaltningskulturen vid Tammerfors universitet. Därför måste vi tillsammans arbeta för att inte nedmonteringen av universitetsdemokratin ska bli en oönskad nationell trend.

Jubileumsårets budskap om gemenskap måste gå hem på hela högskolefältet – genom att bygga upp en demokratisk vetenskapsgemenskap som uppskattar sina medlemmar skapar vi de bästa förutsättningarna för högklassig utbildning och spetsforskning. HUS och de andra studentkårerna deltar i arbetet för att skapa en fungerande och demokratisk gemenskap. Vi utbildar och stödjer studenterna i universitetets förvaltning så att de har minst lika goda förutsättningar som andra grupper att fatta välgrundade beslut.

Det bästa sättet att visa gemenskapen sin uppskattning är inte att nämna den i festtal, utan att ge den makt.

Lauri Linna, HUS styrelseordförande

Vill du vara med och fatta beslut om stipendier och priser som delas ut av universitetets fonder? Är du intresserad av hur fonderna fungerar? Om svaret är ja är förvaltningsnämnden för vetenskapsfonden vid din fakultet en suverän chans.

HUS söker studentrepresentanter till förvaltningsnämnderna för vetenskapsfonderna på alla campus. Intresserad? Skynda dig att söka, för ansökningstiden går ut måndagen den 18 juni kl. 14.00! Mer info om nämnderna och ansökningsprocessen finns nedan.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonderna på Campus Vik representerar veterinärmedicin, farmaci, bio- och miljövetenskaper och agrikultur- och forstvetenskaper. Till förvaltningsnämnden söks två (2) studerandemedlemmar som ska vara närvarande studerande vid veterinärmedicinska fakulteten, farmaceutiska fakulteten, bio- och miljövetenskapliga fakulteten eller agrikultur- forstvetenskapliga fakulteten. Studentkåren strävar efter att beakta representationen för de olika områdena i valet av studentrepresentanter. Mer information finns i utlysningen.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonden på Campus Mejlans representerar medicin. Till förvaltningsnämnden söks en (1) studerandemedlem som ska vara närvarande studerande vid medicinska fakulteten. Mer information finns i utlysningen.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonden på Campus Gumtäkt representerar matematik och naturvetenskaper. Till förvaltningsnämnden söks en (1) studerandemedlem som ska vara studerande vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Mer information finns i utlysningen.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonderna på Centrumcampus 1 representerar de humanistiska vetenskaperna. Till förvaltningsnämnden söks en (1) studerandemedlem som ska vara närvarande studerande vid humanistiska fakulteten. Mer information finns i utlysningen.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonderna på Centrumcampus 2 representerar juridik, teologi, samhällsvetenskaper och pedagogik. Till förvaltningsnämnden söks två (2) studerandemedlemmar som ska vara studerande vid juridiska fakulteten, teologiska fakulteten, statsvetenskapliga fakulteten eller pedagogiska fakulteten. Studentkåren strävar efter att beakta representationen för de olika områdena i valet av studentrepresentanter. Mer information finns i utlysningen.


Förvaltningsnämnderna har i uppgift att utlysa stipendier, priser och andra eventuella understöd som delas ut från de medel som donerats till fonderna och att fatta beslut om beviljandet av dessa. Förvaltningsnämndernas mötesspråk är finska.

Mer information:
Jenna Sorjonen
Sakkunnig för utbildningspolitik
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202

På hösten brukar HUS och universitetet tillsammans ställa upp särskilda servicepunkter, där studenterna kan avhämta läsårsdekalen och studentkalendern.

Arbetet i dekalutdelningen kan ibland vara mycket hektiskt, det krävs att man kan använda Oodi-systemet, och göra det noggrant. Du klarar jobbet om du är omsorgsfull, vänlig och kundinriktad. Dekalutdelningarna finns i Kajsabiblioteket, i Mejlans, Gumtäkt och Vik.

Arbetet pågår under tiden 6.8.–14.9. eller 24.8.–14.9. beroende på servicepunkt. Arbetstiderna varierar beroende på dag, i medeltal är turerna ca 5 timmar långa. För arbetet betalas lön på 9 euro per timme, lönen betalas ut utgående från timlistorna efter att arbetet har avslutats.

Introduktion i arbetet ges i augusti: torsdag 2.8 kl. 9.00 på studentkåren och fredag 3.8 kl. 9.00 i Kajsabiblioteket. Det är inte samma innehåll på de två kursdagarna, så båda dagarna är obligatoriska. På introduktionen ger vi allmänna anvisningar, går igenom hur Oodi fungerar och annat som behövs för arbetet. Lön betalas också för introduktionsdagarna.

Arbetet kräver att du binder dig att arbeta under hela arbetsperioden och att du har ett giltigt universitets användarnamn.

Om du blev intresserad och är beredd att förbinda dig till arbetet för hela den aktuella tiden ska du skicka in en kort, fritt formulerad ansökan till adressen merja.viitasalo@hyy.fi. Agera snabbt, för vi fyller platserna så snabbt som möjligt.

HUS har valt pedagogie studerande Elina Nieminen och Marika Tuominen till årsfestmarskalkar 2018! Det här är ett unikt år för våra årsfestmarskalkar eftersom HUS firar sitt 150-årsjubileum. 

Elina har varit årsfestmarskalk tidigare både för HUS 2016 och på Kopeda rf:s och Condus rf:s årsfester 2014 och 2013. Dessutom satt Elina i fjol i HUS styrelse med ansvar för evenemang, föreningskommunikation och frivilliga. Just nu jobbar Elina som frivilligsamordnare på Ruisrock.

Marika har varit årsfestmarskalk för Condus rf 2015 och ordförande, kassör och gulis- och tutoransvarig i Peduca rf 2014–2016. Utöver sin gedigna föreningsbakgrund har Marika varit aktiv i HUS föreningsutskott och kommunikationsansvarig i HYAL rf och Manta Crew åren 2017–2018. Just nu jobbar Marika som projektproducent på Heureka.

Till båda de nya årsfestmarskalkarnas styrkor hör produktion av evenemang, teamarbete, interaktionsfärdigheter och kommunikation. Elina och Marika kommenterar det kommande uppdraget så här: 

”Vi vill göra HUS 150:e årsfest till en fantastisk och oförglömlig upplevelse som sammanför hela HUS-gemenskapen. En årsfest att minnas de följande 150 åren. Den här årsfesten är höjdpunkten på jubileumsåret och sammanför HUS medlemmar, alumner och intressentgrupper för att tillsammans fira vår studentkår. Vi vill ordna en bordsfest där alla kan känna sig välkomna och en efterfest där man kan dansa hela natten, och naturligtvis en sillis där festen fortsätter också nästa dag. En fest som avspeglar studenterna och frimodigt vågar förnya gamla traditioner. Vi vill ha ett årsfestteam med frivilliga från många olika bakgrunder och fakulteter. Vi är erfarna när det gäller att inspirera och leda frivilliga och vi vill ge årsfestteamets medlemmar en möjlighet att utvecklas inom evenemangsproduktion medan de ordnar studentgemenskapens största fest tillsammans. Den här festen är en chans för oss att utmana och överträffa oss själva och visa vad vi verkligen klarar av!”

HUS gratulerar de nyvalda årsfestmarskalkarna! Elina och Marika inleder sitt arbete redan i juni. HUS 150:e årsfest med efterfest ordnas lördagen den 24 november 2018.

Biljetterna för bordsfesten och nattens födelsedagsfest släpps på hösten.

Vill du vara bland de första som hör det senaste om den kommande årsfesten? Prenumerera på årsfestens e-post här.

Mer information:

Arttu Lehtinen
HUS producent
arttu.lehtinen@hyy.fi

Elina Nieminen
Årsfestmarskalk
elina.nieminen@hyy.fi

Marika Tuominen
Årsfestmarskalk
marika.tuominen@hyy.fi

Pages