Media och arkiv

Nyheter

Gillar du att ordna fester? Vill du vara med om att ordna en strålande årsfest i fantastisk miljö? Kom med i HUS årsfestteam!

HUS 148:e årsfest hålls lördag 26.11.2016 i Gamla studenthuset. Efter den eleganta festsupén fortsätter kalaset med en efterfest som är öppen för alla och som pågår till sena natten. Det blir glitter, glamour och glam – och förstås höstens häftigaste fest, som just du kan vara med om att ordna.

Till vårt årsfestteam söker vi två sångledare och två marskalkar. Som sångledare spelar du en viktig roll för feststämningen och du kan påverka vilka sånger som ska sjungas. Om du vågar uppträda och har erfarenhet av att fungera som sångledare ska du komma med i teamet. Det går också att söka i par.

Som årsfestmarskalk har du mångsidiga uppgifter, både före årsfesten och under den. Det viktigaste är att du är engagerad och beredd att göra många olika saker, allt från att fixa dekorationer och hämta blommor till att vägleda gästerna på festen.

Sångledarna och marskalkarna får vara med i ett fantastiskt årsfestteam och får gå gratis på årsfesten – för att inte tala om att de får värdefull erfarenhet av att ordna en stor årsfest. Efter festen hålls dessutom en tackkväll för årsfestteamet.

Låter det intressant? Härligt! Skicka ett meddelande till elina.nieminen@hyy.fi (senast on 14.9!)

Mera information:

Elina Nieminen, årsfestansvarig tfn 0407364331, elina.nieminen@hyy.fi

På Centrumcampus, både inne och ute: lunchkaraoke, tårtservering, glitter, pop up-spex, gatusitz, overallmärken, och dessutom presenterar (nästan) alla studentföreningar sig.

Öppningskarnevalen måndag 5.9 kl. 14–18, i huvudbyggnaden, Porthania och på gatorna runtomkring!

Program:

14–18 Föreningarna presenterar sig i huvudbyggnaden, Porthania och på gården – kolla kartan! 

14–18 HUS infostånd utanför Porthania, varje jämn timme delar vi ut glittriga HUS-tatueringar och overallmärken!

14–17 Kulturutskottets lunchkaraoke (UniCafe i huvudbyggnaden)

14.15–17 Föreningsutskottets gatusitz: öppen för alla, anmälning på plats från kl. 13.45 (på Fabiansgatan, utanför huvudbyggnaden)

15–16.30 UniCafe i huvudbyggnaden serverar salta bitar 

16–17 UniCafe Porthania serverar tårta

14.15–14.45 Spexdags: Humanistispeksi och Käyttiksen speksi (terrasscenen, UniCafe Porthania)

15–15.50 Budouppvisning; daitoryu, haidong gumdo, judo, karate, kendo, taekwon-do, taido, tai shin mun (Universitetsgatan, den ända som vetter mot Domkyrkan) 

15–15.15 Häkki ry (terrasscenen, UniCafe Porthania)

15.15–15.30 Akademiska Sångföreningen (terrasscenen, UniCafe Porthania)

15.30–16 Ylioppilasteatteri (terrasscenen, UniCafe Porthania)

16–16.15 HOL, Hämäläis-Osakunnan Laulajat (terrasscenen, UniCafe Porthania)

16.15-16.30 SOL, Savolaisen Osakunnan Laulajat (terrasscenen, UniCafe Porthania)

16.30–17 SOSSu, Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura (terrasscenen, UniCafe Porthania)

17–17.15 WiOL, Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat (terrasscenen, UniCafe Porthania)

17.15-17.45 HOT, Hämäläis-Osakunnan Tanssikerho (terrasscenen, UniCafe Porthania)

HUS medlemmar får köpa biljetter för 10 euro för uppvisning16.9 kl. 19.00

Boka biljetter genom att ringa till Kansallisteatteris biljettförsäljning på nummer 010 7331 331. I samband med bokningen ska du ange bokningskoden ”HYY-yliopisto”. Biljetterna ska lösas ut i Kansallisteatteris biljettkassa, ta med studentkortet för att kunna bevisa att du är HUS-medlem.

Mera information om pjäsen på finska: http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/sumu/

Trailer: https://youtu.be/mWNUqc2u4as

Stödjare av kampanjen Morgondag utan rädsla – Organiserad rasism till strafflagen kräver att riksdagsledamöterna agerar för att organiserad rasism ska förbjudas och deltagandet i sådan verksamhet ska kriminaliseras i den finska lagstiftningen. Organisationerna uppmanar alla finländare att underteckna kampanjens vädjan.

- Vi vill ha en gemensam morgondag utan rädsla. Vi vill se en morgondag där hotelser och trångsynthet inte styr attityder i vårt samhälle. En morgondag där man kan säga ett otvetydigt nej till organiserade rasistiska grupperingar och där myndigheterna har möjligheten att ingripa i sådana grupperingars verksamhet. Man får inte vika en tum för rasism, kräver ordföranden för organisationer som stödjer kampanjen.

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) har kritiserat Finland för att även om rasism framkommer i samhället, är antalet domar i rasdiskrimineringsfall väldigt få och fallen prövas sällan i domstolar. Kampanjen har även fått stöd av rättsexperter som har lyft fram att den nuvarande lagstiftningen inte är entydig och borde korrigeras i enlighet med internationella förpliktelser.

- När den nuvarande lagstiftningen är för mångtydig och inte fungerar i praktiken, har vi som samhälleliga aktörer en förpliktelse att kräva förtydligande av lagstiftningen. Finland har ratificerad konventionen mot rasdiskriminering redan för 46 år sedan. Nu är det äntligen dags att införa skyldigheterna som stadgas i konvetionen till den nationella lagstiftningen, fortsätter ordföranden för organisationer om stödjer kampanjen.

Morgondag utan rädsla – organiserad rasism till strafflagen är en politiskt obunden medborgarkampanj. Kampanjens mål är att organiserad rasism införs som brott i strafflagen genom ett laginitiativ som har undertecknats av över 100 riksdagsledamöter. Kampanjen samlarpå sin hemsida underskirfter till petitionen som ska ges till riksdagsledamöter i oktober. Redan nu har petitionen samlat svindlande 5000 underskrifter.

Underskriva petitionen: www.rasismirikoslakiin.fi

Mera information: 

Susanna Jokimies
Styrelseordförande
p. 050 543 9610

Kampanj grundarna:
Jaakko Mustakallio, p. 045 652 0589
Saara Ilvessalo, p. 040 050 4089

Studentkåren vid Helsingfors universitet söker högst två personer att föreslå för FSF:s styrelse som deltagare i studentseminariet European Students’ Convention i Bratislava i Slovakien 29.9–3.10.2016. Seminariet är den 32:a European Students’ Convention (ESC) och rubriken för årets seminarium är Education and Skills for the Future of Europe (Utbildning och kompetens för Europas framtid).

European Students’ Convention är ett seminarium som årligen arrangeras av European Students’ Union (ESU), paraplyorganisationen för de nationella studentförbunden i Europa. På seminariet möts representanter för de europeiska organisationerna för högskolestuderande för att diskutera aktuella frågor i europeisk utbildningspolitik. ESU:s finländska medlemmar är Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund Samok, som båda skickar representanter till seminariet.

I år kommer FSF att förutom sina egna representanter också att skicka en representant som väljs på förslag av studentkårerna. För att kunna bli vald måste man först skicka in en ansökan till den egna studentkårens styrelse, som sedan föreslår högst två personer för FSF:s styrelse. FSF väljer sedan en person bland dem som studentkårerna har föreslagit. FSF betalar resor och reseförsäkring för den som blir vald. Seminariearrangören ersätter största delen av mat- och inkvarteringskostnaderna.

Ansökan riktas till HUS styrelse och den ska göras i enlighet med FSF:s anvisningar. Om man vill får man bifoga CV. Utifrån FSF:s kriterier väljer HUS sedan den som ska föreslås för FSF. Anvisningar för ansökan och kriterierna finns nedan. Dessutom förutsätter HUS att den person som väljs också rapporterar från resan för HUS och i HUS kommunikationskanaler.

Ansökningar riktas till HUS styrelse och de skickas till adressen kirjaamo@hyy.fi senast måndag 22.8.2016 före klockan 23.59.

Den person som HUS föreslår måste vara studentkårsmedlem. Studentkåren önskar ansökningar av personer med olika bakgrund och av olika kön.

Mera information om valet och om HUS villkor och kriterier ger HUS sakkunniga Aino Jones (aino.jones@hyy.fi, 050 543 9608).

Eventuella frågor om själva seminariet samt frågor om FSF-styrelsens villkor och kriterier besvaras av FSF:s styrelsemedlem Alviina Alametsä (alviina.alametsa@syl.fi, +358449065003).

FSF:s villkor och kriterier:

FSF förutsätter att motivationsbrevet skrivs på engelska. Av det ska framgå varför personen i fråga skulle vara en bra deltagare och hur hen skulle kommunicera om resan, till exempel i sociala medier – kreativa idéer är välkomna!

Kriterier för att få delta:
• Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
• Erfarenhet av och/eller motivation att påverka internationell utbildningspolitik
• Skyldighet att skriva en kort rapport om resan till FSF:s styrelse
• En kommunikationsplan, exempelvis om aktivt utnyttjande av sociala medier och bloggande under resan
• Villighet att förbinda sig till målsättningarna i FSF:s policydokument: på resan representerar vi FSF
• Skyldighet att delta i hela programmet under seminariet
• Beredskap att delta i en introduktion i samband med FSF:s höstseminarium 26.9.2016.

(Källa: FSF:s utlysning)

Mera information och material:

Mera information om ESU och om FSF:s internationella påverkansarbete:
    http://www.esu-online.org/
    http://www.syl.fi/

Mera information om seminariet:

At the event we will work on different modes of learning, the recognition of such and as well on the newest developments regarding the Skills Agenda in Europe.

On the first day the event will focus on formal, non-formal and informal learning, and how they can complement each other and contribute to key competences for active citizenship. The second day will be dedicated for recognition of prior learning. Participants will be looking into recognition challenges in higher education, the Lisbon recognition convention and European Qualifications Framework, as well as discussing the recognition process for third country nationals.

The last day will gather the attention on employability and skills, discussing the New Skills Agenda and following implementation in member states, next steps of Modernisation agenda review, as well as tackle the current challenges regarding youth employability.

(Källa: FSF:s utlysning)

Studentkåren vid Helsingfors universitet har valt jur.stud. Aaro Häkkinen till ny sakkunnig i utbildningspolitiska frågor.

Den sakkunniga i utbildningspolitiska frågor har till uppgift att sköta val av studentrepresentanter i förvaltningen och stöda dem i deras arbete. Till hens ansvarsområde hör också intressebevakning i utbildningspolitiska frågor och att följa med trenderna inom utbildningspolitiken. Dessutom ansvarar hen för informationen från sin sektor, både internt på kansliet och externt, gentemot medlemmar och intressentgrupper.

Häkkinen har bred erfarenhet av intressebevakningsarbete. Han har arbetat som sekreterare för utbildningspolitiska ärenden på HUS och som intressebevakningskoordinator på Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf. Dessutom har Häkkinen haft ett flertal förtroendeposter.

HUS och andra studentkårer påminner regeringen om dess beslut att flytta studenderande till allmännt bostadsbidrag i stället för studiestödets bostadsbidrag inför regeringens budgetbehandlingar idag och imorgon 31.8. och 1.9. HUS motsätter sig starkt till regereingens planer att skära ner studiestödet.

Ställningstagande
31.8.2016

Genomför planerna på att studenterna ska omfattas av allmänt bostadsbidrag

Vi undertecknade studentkårer vill tacka regeringen för planerna på att studerande ska börja omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Förändringen skulle öka studenternas jämlikhet med andra befolkningsgrupper och märkbart förbättra många studerandes ekonomi.

Regeringen Sipilä beslöt i våras att man ska börja bereda en överföring av studenterna till det allmänna bostadsbidraget. Diskussionen fortsätter och i höstens budgetmangling ska man igen fatta beslut som rör studenternas försörjning.

Studenterna anser att överföringen till det allmänna bostadsbidraget är en nödvändig reform. Studiestödets bostadstillägg är i nuläget helt otillräckligt för att täcka de stigande hyreskostnaderna. Redan nu måste var sjätte studerande som får studiestöd sätta hela studiepenningen på boendet. Svårast är läget i de stora städerna, där hyresnivån är hög. Hyrorna har stigit, men studiestödets bostadstillägg, högst 201,60 euro i månaden, har inte höjts sedan 2005.

Det är mycket viktigt att reformen görs samtidigt som de omfattande nedskärningarna av studiestödet ska träda i kraft. I och med att studiepenningen skärs ned med ca 80 euro per månad från och med hösten 2017 finns det ett stort behov av att reformera stödsystemet för boendet. Det allmänna bostadsbidraget är maximalt 406,40 euro, beroende på kommun.

Det allmänna bostadsbidraget är dock inte heller problemfritt. Studiestödets bostadstillägg är en personlig förmån, medan det allmänna bostadsbidraget gäller hela hushållet. Ett individuellt bostadstillägg skulle minska beroendeförhållanden i familjerna och förbättra många låginkomsttagares ställning också i andra befolkningsgrupper.

Det allmänna bostadsbidraget skulle dock förbättra situationen för de mest utsatta personerna: de som på grund av bostadsbristen bor i dyra lägenheter, och de som inte har några inkomster utöver studiestödet.

Om studerandena överförs till det allmänna bostadsbidraget försämras däremot situationen för studerande med familj, eftersom studiestödet i nuläget inte påverkar bostadsbidragets storlek. Om man efter studiestödsreformen inte har kvar denna lättnad för studerande med familj är det hög tid att istället införa ett försörjartillägg i studiestödet.

En övergång till allmänt bostadsbidrag är en stor strukturell förändring, som har en avgörande inverkan på studenternas försörjning. Övergångsperioden kan vara tung för många: för en del studerande stiger stödet, för andra sjunker det. Men i helhet är det allmänna bostadsbidraget dock ett steg i rätt riktning: stödet riktas till dem som mest behöver det, det betalas ut året om och det motsvarar bättre de verkliga hyreskostnaderna.

Milja Asikainen
Styrelseordförande, Aalto-universitetets studentkår

Susanna Jokimies
Styrelseordförande, Studentkåren vid Helsingfors universitet

Lasse Heikkilä
Styrelseordförande, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Kati Hännilä
Styrelseordförande, Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Mikael Malkamäki
Styrelseordförande, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Riina Lumme,
Styrelseordförande, Turun yliopiston ylioppilaskunta

Mera information ger styrelseordförande för resp. studentkår.

Inom HUS kan du kontakta de fäljande personer för mera information:

Styrelseordförande Susanna Jokimies

susanna.jokimies@hyy.fi, 050 543 9610

Styrelsemedlem med ansvar för förjsörjning Timo Jääskeläinen

timo.jaaskelainen@hyy.fi, 050 325 9175

Sakkunnig (försörjning) Aino Jones

aino.jones@hyy.fi, 050 543 9608