Media och arkiv

Nyheter

#HYYtymättömät – En blodgivningskampanj för studentföreningarna vid Studentkåren vid Helsingfors universitet. 

I höst ska vi hjälpa, och det med besked – Studentkåren vid Helsingfors universitet och ämnesföreningen för studerande i socialt arbete STYDI utmanar alla föreningar inom HUS att delta i ett livräddningstalko. 

Kampanjen började i fjol och nu tar den ny fart: i år är kampanjen #HYYtymättömät en del av Helsingfors universitets kampanj ”Goda gärningar – ge blod, stöd vetenskapen”, som pågår hela läsåret. Med kampanjen vill man skapa en positiv talkoanda och uppmuntra studenter och personal att ge blod och samtidigt stöda vetenskapen.

Varje vardag behövs det ca 800 frivilliga blodgivare för att ca 50 000 allvarligt sjuka personer ska kunna få vård varje år (t.ex. prematurer, cancerpatienter och olycksoffer). Någon gång kan det vara du – donerat blod kan inte ersättas med mediciner. Många händer kan hjälpa mera än en, så låt oss tillsammans få blodet att cirkulera. Det kostar ingenting!

Blodgivningskampanjen startar 3.10.2016 och de föreningar som under tiden 3.10–30.11.2016 har donerat mest blod, dels i förhållande till medlemsantalet, dels totalt sett, får fira en bastukväll i HUS bastu. Dessutom får alla blodgivare overallmärket #HYYtymättömät som tack för sin hjältemodiga insats.

Såhär deltar man i kampanjen:

1. Uppdatera kontaktuppgifterna för er förenings BlodGrupp genom att skicka mejl till sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi med namn, telefonnummer och e-postadress till den som är kontaktperson i år. Om ni vet vem som var kontaktperson i fjol kan ni meddela det också. 
ELLER Registrera en BlodGrupp för er förening på adressen http://kampanja.veripalvelu.fi/svenska. Ger er BlodGrupp namnet ”HUS + föreningens namn”, t.ex. HUS-Stydi.
2. Meddela HUS att ni deltar i kampanjen, det görs genom att fylla i den här blanketten: http://urly.fi/ELz
3. Donera blod, antingen i grupp eller individuellt på någon av blodgivningsbyråerna i huvudstadsregionen, eller på ett blodgivningstillfälle. För att poängräkningen ska fungera ska ni komma ihåg att uppge namnet på er förening då ni anmäler er. Om ni vill donera blod tillsammans ska ni i förväg komma överens om en tid med en blodgivningsbyrå, kontaktuppgifter finns här:https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/donera-blod/var-kan-man-ge-blod och på Facebook-evenemanget. Då kan Blodtjänst bereda sig på en eventuell rusning. Lämplig gruppstorlek är 4–6 personer och det hela tar ungefär en timme.
4. Det är bra att i förväg kontrollera om man får ge blod just nu: www.kanjagdonera.fi. Det går också att ringa det avgiftsfria infonumret 0800 0 5801.
5. Informera om kampanjen och eventuella gemensamma blodgivningsdagar i era egna kanaler. Om ni vill kan ni använda materialbanken på Blodtjänsts webbplats, www.veripalvelu.fi.
6. Använd hashtaggarna #HYYtymättömät2016 #HYYtymättömät #HYviätekoja #isokäsielämälle #VeriRyhmä i de sociala medierna, så att utmaningen sprids och så många som möjligt kan få hjälp. Information om kampanjen finns på Facebook, www.facebook.com/HYY.HUS och www.facebook.com/veripalvelu. Följ oss!

Kontaktuppgifter

HUS kontaktperson för blodgivningskampanjen, informatör Siiri Salo, tiedottaja@hyy.fi 
kontaktperson på Blodtjänst, sjukskötare Linda Holmström, tfn 029 300 1030
Helsingfors, blodtjänstbyrån i Sanomahuset, Tölöviksgatan 2, 2 vån., må, on, fre 11–19, ti, to 8–19, gruppbokningar: 029 300 1030
Helsingfors, blodtjänstbyrån i Stenhagen, Stenhagsvägen 7, må–to 11–18, fre 9–16, gruppbokningar: 029 300 1020
Esbo, blodtjänstbyrån i shoppingcentret Iso Omena, Biskopsbron 9, må, on 12–19, ti, to, fre 11–18, gruppbokningar: 029 300 1040
Andra blodgivningsställen i huvudstadsregionen: www.veripalvelu.fi/verenluovutustilaisuudet 
www.veripalvelu.fi/www/hemsidawww.kanjagdonera.fi/
Avgiftsfri information om blodgivning, tfn 0800 0 5801
www.facebook.com/HYY.HUSwww.facebook.com/veripalvelu

Månadens specialerbjudande för HUS medlemmar: Play Rape i Kansallisteatteri

HUS medlemmar får köpa biljetter för 10 euro för uppvisningar
16.10 kl. 19.00
6.11 kl. 19.00

Boka biljetter genom att ringa till Kansallisteatteris biljettförsäljning på nummer 010 7331 331. I samband med bokningen ska du ange bokningskoden ”HYY-yliopisto”. Biljetterna ska lösas ut i Kansallisteatteris biljettkassa, ta med studentkortet för att kunna bevisa att du är HUS-medlem.

Mera information om pjäsen på finska: http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/play-rape/

Herr kansler, herr rektor, bästa vänner!

Det är en stor ära att få tala i solennitetssalen på Helsingfors universitets inskriptionsfest. I publiken, 800 personer, finns både nya studenter, personal och vänner till universitetet. Många av er har möjligheter och makt att förändra både universitetet och samhället.

Jag kände en viss oro när jag förberedde mitt tal. Jag är styrelseordförande i en studentkår med 27 000 medlemmar. Idag får jag tala till er med hela studentkårens ljudstyrka. Ändå var jag rädd för att jag vad än jag säger idag, hur vetenskapligt jag än motiverar min ståndpunkt eller retoriskt skickligt jag argumenterar, inte kan påverka publikens attityder eller handlingar.

Ett tal förändrar sällan världen. Men ett tal kan ge en ny tanke, tända en gnista som blir en sprakande diskussion eller en impuls att ta ställning till exempel i Twitter.  

Forskningen vid vårt universitet är inom många områden ledande i Finland och internationellt erkänd. Forskarnas passion att bedriva vetenskap och söka sanning är vår grundsten. Samma passion måste universitetet ha för undervisning och lärande.
I höst inleder en grupp entusiastiska studenter sina studier och det är hela universitetets uppgift att ge näring åt deras kunskapshunger.

Lärare, jag uppmanar er att utmana också studenterna att söka sanningen. Inkludera dem i vetenskapssamfundet och forskningsgrupperna. Ett universitet som uppnått den ärevördiga åldern 376 behöver inte använda 300 år gamla undervisningsmetoder. Kräv att studenterna diskuterar och argumenterar. Uppmuntra dem att samarbeta, göra projekt och öva kritisk granskning. Kräv att ni får tid att planera undervisningen och planera.

Studenter, jag uppmanar er att förändra universitetet. Sök sanning och fortsätt vara nyfikna. Bekanta er med varandra över vetenskapsgränserna, lär känna forskare och professorer, fråga och beröm, var aktiva i studentföreningarna, gör fel och skratta.
Jag ser inte, och jag vill inte skapa något motsatsförhållande här i salen. Jag ser en universitetsgemenskap där var och en av oss uppskattar bildning, forskning och Helsingfors universitet. Jag tror att vi alla har samma vision om ett drömuniversitet. Forskning av hög kvalitet, inspirerande undervisning och en administration som stöder de två grundläggande uppgifterna, fostrar och utbildar första årets studenter till experter, forskare och samhällspåverkare.

Ingen av oss klarar sig ensam i universitetet. Det är vår skyldighet att stödja varandra i sökandet efter sanning, vetenskapandet, lärandet och studierna.
Vi måste respektera varandras expertis. När vi bygger framtidens universitet behövs allas insats, från första årets studenter till professorer. Vi måste lyssna på varandra. Och det är vår uppgift att företräda forskningsbaserad kunskap i samhällsdiskussionen.
När har du senast berättat om ditt vetenskapsområde för någon som inte är knuten till universitetet? När har du senast berättat högt vad du har lärt dig idag?

Och bara ett litet exempel: Om alla nu samtidigt skulle tweeta samma tweet, kommer det garanterat att märkas!
Bästa studerande, lärare, forskare, administratörer och vänner: Tillsammans gör vi vår röst hörd!

Den nya studentservicen inledde sin verksamhet 1.8.2016. Studenterna vid Helsingfors universitet anvisas nu till studentserviceenheterna i alla frågor som rör studierna. Studentkåren har testat serviceställena och berättar här om sina erfarenheter och ger tips om hur man bäst får hjälp. 

Studentserviceenheter finns på alla fyra campus: i centrum finns tre och på vart och ett av de andra campusområdena finns en enhet. Du hittar din studentserviceenhet här. Testgruppen rekommenderar att man kollar adressen i förväg, för en del av serviceställena har bristfällig skyltning. Om du är tutor: se till att dina gulnäbbar vet var de kan få rådgivning!

Inte problemfritt

På studentservicen i Mejlans hänvisades vi direkt till en undervisningsskötare då vi ställde frågor om de olika studieskedena. Vid vårt besök gick det tyvärr inte att få rådgivning på svenska. Precis som förr är det studierådgivaren som ger råd i frågor som rör preklinikskedet och undervisningsskötaren som svarar på frågor om klinikskedet.

Studentservicen i Vik var lätt att hitta i infocentret Korona. Enligt anvisningarna vi fick där ska alla ärenden som rör studierna skötas direkt med fakulteten. Vem tjänar på att studenterna hänvisas till studentserviceenheten, när enheten i Vik helt tydligt bara finns till för att slussa folk vidare? Det här känns som slöseri med både resurser och studenternas tid.

På studentservicen i Forsthuset fick våra testare vägleda en utbytesstudent, för en del av skyltarna fanns bara på finska. För att servicen verkligen ska vara tillgänglig krävs en fungerande trespråkighet. Serviceenheten i Forsthuset betjänar alla studerande vid humanistiska och teologiska fakulteten.

På studentservicen på Brobergsterrassen var svaret på alla frågor att vi skulle vända oss vidare till en annan person, som inte ens var på plats. Observera att t.ex. mobilitetsservicen bara är på plats måndagar och torsdagar kl. 12–14. Dessutom var alla skyltar enbart på finska. 

På studentservicen i Kronohagen testade vårt team hurdan service studierådgivarna ger bl.a. i frågor som rör registrering, utbytesärenden och ersättande studier. Från början var det klart att studentserviceenheterna knappt har kommit igång ännu och att en del av personalen också är ny. Alla i testteamet hänvisades slutligen någon annanstans för att få svar på sina frågor. Om du har frågor om utbyte ska du observera att mobilitetsservicen finns i rummet bredvid studierådgivningen. I frågor som rör kursmotsvarigheter och registrering av kurshelheter får du bäst hjälp av utbildningsplanerarna vid ditt läroämne, deras kontaktuppgifter finns på studentserviceenheten och på webben.

Mera rutin ger bättre service

Över lag verkar det vara så, att man på studentserviceenheterna säkrast får hjälp med frågor på fakultetsnivå. Servicen var vänlig och väntetiden bara några minuter. Man försökte alltid hitta någon person som kunde ta hand om våra ärenden. En del av personalen har så gott som helt nya arbetsuppgifter, så de känner inte nödvändigtvis till fakulteternas kursutbud eller deras specifika särdrag ännu. 

De största utmaningarna är enligt studentkåren att det brister i trespråkigheten och integritetsskyddet; skyltningen var inte så bra som den borde vara med tanke på utländska studenter och det är omöjligt att sköta sina ärenden privat på serviceställena.

Universitetet vill gärna ha feedback på den nya studentservicen. Respons kan ges på här. Dessutom kan man alltid vända sig till HUS styrelsemedlemmar och sakkunniga för att få mera information.