Media och arkiv

Nyheter

HUS kampanj #HYYtymättömät för föreningar inom HUS var en framgång. I årets kampanj ställde sammanlagt hela 334 personer upp som blodgivare. Detta är 70 flera än i fjol, då kampanjen ordnades för första gången. Tack vare HUS-föreningarnas insats kunde 1002 patienter få hjälp, ett strålande resultat.

Vinnare i kampanjen #HYYtymättömät blev veterinärmedicinarnas förening Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY och TKO-äly, ämnesföreningen för dem som studerar databehandling. HUS gratulerar vinnarna, som får en gratis bastukväll i HUS bastu och ett diplom som pris.

Vi tackar alla som deltog, välkomna med för att rädda liv igen nästa år!

HUS medlemmar får köpa biljetter för 10 euro för uppvisningar

7.1 kl. 19.00
26.1 kl. 19.00

Boka biljetter genom att ringa till Kansallisteatteris biljettförsäljning på nummer 010 7331 331. I samband med bokningen ska du ange bokningskoden ”HYY”. Biljetterna ska lösas ut i Kansallisteatteris biljettkassa, ta med studentkortet för att kunna bevisa att du är HUS-medlem.

Mera information om pjäsen på finska: http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/sumu/

Trailer: https://youtu.be/mWNUqc2u4as

Vi undertecknande studentkårer vädjar att studenthälsovården även i framtiden ska fungera som en kvalitativ helhet. Detta förverkligas bäst genom att trygga SHVS förutsättningar att fungera i samband av social- och hälsovårdsreformen, samt genom att utvidga verksamheten att omfatta även yrkeshögskolestuderandena.

För att trygga SHVS tjänster bör dess ställning stipuleras tydligt i lagen och studerandehälsovården som sådan ska lämnas utanför de valfria tjänsterna. I den av social- och hälsovårdsministeriet gjorda utredningen om studerandehälsovården var ett av åtgärdsförslagen att arrangera studerandehälsovården som en helhet där hälso- och sjukvårdstjänsterna ingår (STM 2012, 39). SHVS är ett ypperligt exempel på hur man kan förverkliga en dylik modell på ett kostnadseffektivt sätt. Till SHVS servicehelhet hör både bashälsovården och samarbetet med högskolan för att stöda studieförmågan.

För de flesta högskolestuderanden utgör studietiden en period i livet som består av ett flertal utmaningar: att bli självständig, att klara av kraven som studierna ställer på en, en knapp ekonomi och förändringar i vänskapsförhållandena. Dessa element speglas ofta även i hälsotillståndet. Därför är det av yttersta vikt att det finns expertis inom just detta delområde och att det finns både möjlighet och resurser att samarbeta med hela högskolesamfundet för att kunna motarbeta att allvarligare problem uppstår. SHVS har gjort stora insatser vad gäller dylik verksamhet.
 
- SHVS och högskolornas samarbete är av största vikt inom studerandehälsovården, säger SHVS överläkare för samhällshälsa Kristina Kunttu. – Studerandehälsovården kan likställas med arbetshälsovården: vi måste vara verksamma där studerandena finns. För att kunna greppa de problem som tas upp på vår mottagning, måste vi känna till de omständigheterna i studiemiljön som kan orsaka dem, fortsätter Kunttu. – Som ett exempel på goda resultat av samarbetet kan lyftas fram den förminskning i upplevd stress hos förstaårsstuderande, efter att man uppmärksammat både gruppbildning och studiehandledning på ett mer systematiskt sätt.  

Kopplingen mellan bashälsovården och högskolesamarbetet är någonting som kännetecknar  helheten för studerandehälsovården. SHVS har skött denna helhet i åratal med sakkunskap och samarbete och utvecklat servicekonceptet kontinuerligt med hjälp av studerandena. Förutsättningarna för att trygga de av SHVS producerade holistiska studenthälsovårdstjänsterna även i framtiden, får inte skrotas i samband med social- och hälsovårdsreformen. I stället ska tjänsterna erbjudas även för yrkeshögskolestuderande.

Aalto-universitetets studentkår
Styrelseordförande Milja Asikainen

Studentkåren vid Helsingfors universitet
Styrelseordförande Susanna Jokimies

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Styrelseordförande Lasse Heikkilä

Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Styrelseordförande Kati Hannila

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Styrelseordförande Mikael Malkamäki

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Styrelseordförande Maria Kultanen

Turun yliopiston ylioppilaskunta
Styrelseordförande Riina Lumme

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
Styrelseordförande Matilda Vähäkangas

Åbo Akademis Studentkår
Styrelseordförande Anton Norrback

Studentkåren vid Helsingfors universitet har valt politices magister Heikki Isotalo till ny utbildningspolitiskt sakkunnig. Isotalo börjar arbeta i början av 2017.

Den utbildningspolitiskt sakkunniga ansvarar bland annat för utveckling av undervisningen vid Helsingfors universitet, för att observera nya trender inom undervisningen och för studiernas koppling till arbetslivet. Dessutom ingår det i den sakkunnigas arbetsuppgifter att informera om ärenden inom det egna området, både internt på kansliet och externt, exempelvis i sociala medier.

Isotalo har erfarenhet både av studentrörelsen och av informationsarbete. Åren 2012 och 2013 verkade han som vice ordförande och ordförande för studentkåren vid Åbo universitet. Sina kommunikationsfärdigheter har han utvecklat som redaktör för tidningarna Turun ylioppilaslehti och Lauttakylä och som praktikant på Kaskas Media och Förbundet för mänskliga rättigheter. Isotalo har dessutom haft flera olika förtroendeuppdrag.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har valt styrelse för år 2017. Ämnesföreningarnas delegationsgrupp HYAL, Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys OSY, De Gröna vid HUS, Obunden vänster och de finskspråkiga nationerna bildar styrelsen för 2017. Edistykselliset, SNÄf och HELP är i opposition.

Studentkårens delegation valde politices studerande Laura Luoto till styrelseordförande. Hon representerar delegationsgruppen HYAL. Under det gångna året har Luoto verkat som styrelsemedlem för Studentkåren vid Helsingfors universitet med ansvar för internationella ärenden och högskolepolitik.

Den nya styrelsens mandatperiod är ett år och den inleds i januari.

– "Näst år måste vi spela stort, så att inte studenterna behöver nöja sig med någonting mindre än det som är möjligt. All förändring börjar med människor som brinner för någontig, som har nya idéer och som inte ger upp." säger styrelseordförande Laura Luoto.

HUS styrelse 2017: 

Laura Luoto (ordförande; HYAL), Ada Saarinen (vice ordförande; de Gröna vid HUS), Lauri Linna (ordförande för ekonomidirektionen; Obunden vänster Hanna-Maria Häkkilä (Nationerna), Mikko Kymäläinen (OSY), Joel Lindqvist (Obunden vänster), Elina Nieminen (HYAL), Matias Nurmi (HYAL), Elli Saari (HYAL), Minna Silvennoinen (de Gröna vid HUS), Minna Suorsa (HYAL) och Riikka Tähkävuori (de Gröna vid HUS).

Ytterligare information: 

Laura Luoto, HUS styrelseordförande 2017
tfn 050 543 9612
laura.luoto(at)hyy.fi