Media och arkiv

Nyheter

Det pågår en revolution inom högskoleutbildningen. Om kärnfrågan på universitetet förr var ”Vad vet du?” är den numera ”Vad kan du?”. I undervisningsplanerna för de nya utbildningsprogrammen som börjar på Helsingfors universitet hösten 2017 ska man ange kunskapsmålen, det vill säga det innehåll som studenterna ska kunna, antingen genom att gå på kurs eller genom att lära sig på något annat sätt. I idealläget vet studenterna hädanefter vilka kunskaper och färdigheter de har och vilken nytta de har av detta i sin forskning eller i arbetslivet utanför universitetet.

Kunnandet är förstås inbyggt i det vetenskapliga arbetet: parallellt med teorin löper hela tiden praxis, det vill säga hur teorier används och till vad. De kunskapsbaserade studierna ändrar inte på den principen, de bara framhäver vikten av att ha en uppfattning om sin egen kompetens i inlärningsprocessen. Studierna blir mera betydelsefulla, då man inte bara lär sig ämneshelheter för studieprestationernas skull, utan med tanke på den framtida användningen. Om man har en uppfattning om sin egen kompetens påverkas också tron på den egna förmågan positivt.

Vet vad du klarar av

Tron på den egna förmågan definierar vad studenterna tror sig kunna klara av. Hur många veckor måste man förbereda sig för en tent som ger tre studiepoäng? Hur lätt är det att få jobb efter utexamineringen? Ju mera realistisk bild studenterna har av sina egna färdigheter, desto bättre. Hittills har det funnits en risk att studenter som blir utexaminerade från universitetet tror att de knappt alls har lärt sig något av vikt. Men det stämmer inte, åtminstone inte enligt statistiken: de som utexamineras från Helsingfors universitet har fortfarande lätt att få arbete som motsvarar utbildningsnivån och nå toppen inom vetenskapen

Bildning ger ökat kunnande

För att man ska kunna uppnå kunskapsmålen krävs det förstås breda baskunskaper också i framtiden. En läkare kan vårda sina patienter bara om hen förstår sig på människokroppens anatomi, biokemi och fysiologi. En statsvetare måste känna till kulturen i det omgivande samhället, dess historia och maktstrukturer. I det humboldtska bildingsuniversitetet spelar förankringen i forskning och teori en grundläggande roll. Att man betonar kunnandet strider inte mot bildningsuniversitetets ideal. Ökad bildning är också en form av kunnande – förmåga att gestalta fenomen och agera i en komplicerad värld.

Kunskapsmålen får inte bli döda bokstäver i undervisningsplanerna, utan de måste synas på riktigt i studievardagen. Tack vare kunskapsmålen kan undervisningen utvecklas så att den motsvarar studenternas behov, eftersom samma mål kan uppnås med många olika undervisningsmetoder. Samtidigt minskar mängden onödigt arbete, då det blir lättare att identifiera kunskaper som man har fått utanför den formella utbildningen och inkludera dem i examen. Men för att allt det ska kunna bli verklighet krävs det att lärarna har pedagogisk kompetens.

Heikki Isotalo
Sakkunnig, utbildningspolitik
Heikki kan sätta ihop en bloggtext på en eftermiddag

Njuter du av att saker och ting är logiska och i ordning? Det är bra, för det är viktigt för oss också. Är du kompis med Excel och elektroniska verktyg? Härligt, för du får användning för dem. Är du en person som kan byta uppgifter i farten, från mötesarrangemang till kundbetjäning? Strålande, för arbetsuppgifterna är mycket mångsidiga.

Vi söker en kanslisekreterare till vårt team och vi vill ha just dig, om du är noga med detaljerna och samtidigt kan greppa stora helheter. Vi önskar också att du är orädd och vågar ta itu med nya saker och att du kan kavla upp ärmarna vid behov. Kanslisekreterarens viktigaste uppgift är att ansvara för studentkårsorganens möteshandlingar och utföra uppdrag rörande handlingarna. Dessutom bistår du studentkårens ledning med administration och arrangemang.

Vi försöker tillsätta posten så snart som möjligt, men studieledighetsvikariatet börjar senast 1.8.2017 och pågår till 15.8.2019.

Vi är:

En studentkår som betjänar ungefär 27 000 studerande vid Helsingfors universitet
En effektiv, aktiv och engagerande arbetsgemenskap med cirka 14 fast anställda och 12 styrelsemedlemmar som alla är studerande

Av dig förväntar vi oss:

Utmärkta kunskaper i finska – goda kunskaper i svenska och engelska är meriterande
Noggrannhet och exakthet i arbetet
Initiativrikedom och god kommunikationsförmåga
Erfarenhet av liknande uppgifter
Vilja att utveckla din expertis inom kontor och administration 
Högskolestudier är meriterande

Av oss får du:

Goda och mångsidiga arbetsförmåner 
Lön enligt studentkårernas kollektivavtal (1810,45 €/mån.) med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg samt lunchförmån 
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
En avspänd och trevlig arbetsgemenskap 

Skicka in ett fritt formulerat ansökningsbrev på max. en sida, där du berättar vad det är som gör dig till en bra kanslisekreterare och varför just du är den vi söker. Bifoga också din meritförteckning.

Skicka in ansökan med meritförteckning till adressen merja.viitasalo@hyy.fi med rubriken ”Kanslisekreterare”.

Ansökningstiden går ut torsdag 15.6 kl. 12.00. Intervjuer görs 19.6 och 20.6. Kanslisekreteraren väljs senast 21.6. 

Mera information ger ekonomichefen Merja Viitasalo (tfn 050 534 2963).

Studentkåren vid Helsingfors universitet är ett offentligrättsligt samfund som fungerar som intresse- och serviceorganisation för sina medlemmar, cirka 27 000 universitetsstuderande. 

Mera information om HUS verksamhet finns på adressen www.hyy.fi.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi ser gärna så många sökande som möjligt med olika bakgrund.

Om du trots goda försök blivit utan sommarjobb och inte lyckats hitta vettiga innehåll för sommarstudier kan du under sommarens lopp ansöka om grundläggande utkomststöd från FPA.

För att handläggaren skall kunna förstå din situation lönar det sig att motivera bristen på lämpliga studier grundligt med egna ord. Förbered dig också på att bevisa att du har sökt aktivt efter arbetsmöjligheter.

När det går riktigt tokigt kan du söka hjälp från socialbyrån i din hemstad. De har fortfarande möjlighet att bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd och hjälpa med att söka lösningar på situationen.
Helsingfors:
https://www.hel.fi/helsinki/sv/social-och-halso/ekonomiskt/utkomststod
Esbo:
http://www.esbo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Socialarbete_och_utkomst/E...
Vanda:
http://www.vanda.fi/halsovard_och_sociala_tjanster/socialt_stod_och_utko...

Också Navigatorn i Helsingfors, Kampen (Fredriksgatan 48) hjälper att söka efter lämpligt stöd i olika situationer.
http://ohjaamo.hel.fi/pa-svenska

Ytterligare anvisningar:
Katja Långvik, sakkunig
050 543 9608
katja.langvik@hyy.fi

Emma studerar psykologi och var ordförande för hennes ämnesförening Kompleksi i fjol. Emma har till exempel ordnat föreningens årsfest i februari för 350 personer och arbetar nu med alumniverksamhet vid Kompleksi. HUS årsfestmarskalk samlar ihop ett årsfestteam, deltar i planeringen av festen och efterfesten och ansvarar för det praktiska genomförandet.

”Att ordna årsfester är min kärlek, och detta är den bästa möjlighet jag kan tänka! Att jobba vid HUS utanför min egen fakultet är helt nytt för mig, och jag vill ordna en årsfest som hör både till studentkårveteraner och var och en student. I november ska vi fira traditioner och upptäcka mycket nytt och överraskande – något vackert, något exploderande och oförglömliga upplevelser. Kom med i årsfestteamet!”

HUS 149:e årsfest och födis-efterfesten hålls 23.11.2017. Den officiella årsdagen är 26.11.

Biljetter till den traditionella årsfesten med supé och efterfesten kommer att säljas i hösten.

Mera information:
Elina Nieminen, HUS styrelsemedlem (evenemang, frivilliga)
elina.nieminen@hyy.fi

Studiestödets bostadstillägg slopas 1.8.2017, då studenterna stället ska börja få allmänt bostadsbidrag.

Vad borde du som studerande göra redan nu?

Kontrollera ditt hyresavtal: är det personligt eller ansvarar alla hyresgäster solidariskt för hyran?
Det allmänna bostadsbidraget beviljas per hushåll, så inkomsterna för alla medlemmar i hushållet påverkar bostadsbidragets belopp. Personer som bor i samma hushåll, men som har separata hyresavtal räknas också som ett hushåll, om det av hyresavtalet framgår att de är gemensamt ansvariga för hyran för hela bostaden. Om du delar bostad med en eller flera andra personer, men ni inte är ett hushåll ska du kontakta hyresvärden i god tid. Formuleringarna i hyresavtalet kan ändras, så att invånarna inte har gemensamt ansvar för hyran. Om du bor hos en studentbostadsstiftelse är det bra att göra detta redan före midsommar – efter det är det nya bostadssökande och deras servicebehov som prioriteras.

Uppskatta dina inkomster och använd FPA:s räknare.
Från och med när lönar det sig att ansöka om bostadsbidrag?
Bidragsbeloppet beror antingen på de regelbundna inkomsterna, eller de uppskattade inkomsterna under de följande 12 månaderna. Om du till exempel har ett välbetalt sommarjobb ännu i augusti lönar det sig att ansöka om bostadsbidrag först från början av september. Man måste själv anmäla om större förändringar i inkomsterna, d.v.s. om du får mer än 400 euro mera eller minst 200 euro mindre än den uppskattade inkomsten i föregående beslut.

Om du på hösten ska åka på utbyte utomlands ska du ansöka om studiestödets bostadstillägg.
Allmänt bostadsbidrag beviljas inte personer som bor utomlands.

Lämna in ansökan om bostadsbidrag redan i sommar!
Annars kan din ansökan fastna i höstrusningen och då försenas utbetalningen av stödet.

Mera information: http://www.kela.fi/web/sv/studiestod-forandring

Skulle du vilja påverka studiemiljön vid din fakultet? Är du intresserad av hälsofrågor som har med studielivet att göra och är du villig att verka för hälsofrämjande?

En av Studenternas Hälsovårdsstiftelses (SHVS) centrala uppgifter är främjandet av studerandes hälsa. På det lokala planet planeras och genomförs det hälsofrämjande arbetet i samarbete med de studerande, universiteten och representanter för de andra samarbetsparterna i s.k. hälsoarbetsgrupper. Helsingfors universitets studerandes frågor behandlas i två hälsoarbetsgrupper; en för de studerande vid centrumcampus och en gemensam för de studerande vid Mejlans, Gumtäkts och Viks campus. Till dessa arbetsgrupper söker vi nu för mandatperioden 1.9.2017–31.8.2019 studentrepresentanter från varje fakultet. Till hälsoarbetsgruppen för centrumcampus söker vi fem ordinarie medlemmar och för hälsoarbetsgruppen för de andra campusen sex ordinarie medlemmar samt lika många personliga suppleanter till båda grupperna.

Hälsoarbetsgruppernas uppgifter är att:
•    identifiera de fenomen i studiemiljön och studielivet som för tillfället påverkar studerandes hälsa
•    behandla resultaten av de utredningar om studiemiljöns hälsosamhet och säkerhet som SHVS genomför
•    identifiera de tillfällen där man kan främja studieförmågan
•    behandla de utvecklingsförslag som studerande lämnar in till SHVS
•    presentera den verksamhet som SHVS, universitetet och de studerande bedriver och utveckla samarbetsmöjligheter
•    nätverka för bättre främjande av studerandes hälsa

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) presenterar kandidaterna för SHVS, som kallar hälsoarbetsgruppernas sakkunnigmedlemmar utifrån studentkårens och universitetets förslag. I början av höstterminen 2017 ordnas ett introduktionstillfälle för de valda studentrepresentanterna. Hälsoarbetsgrupperna håller möten dagtid ett par gånger per termin. Det är viktigt att studentrepresentanterna kan delta i mötena. Hälsoarbetsgruppernas arbetsspråk är finska.

Fritt formulerade ansökningar jämte motiveringar skall riktas till styrelsen vid Studentkåren vid Helsingfors universitet och inlämnas senast söndagen 21.5.2017 kl. 23.59 per e-post till HUS registratur (kirjaamo@hyy.fi). Av de sökande önskas intresse för hälsofrågor förknippade med studiemiljön och studielivet samt en positiv attityd till hälsofrämjande. Erfarenhet av ämnes- och fakultetsföreningsverksamhet räknas som merit. Studentkåren hoppas på sökande av olika kön. Den sökandes namn, e-postadress och telefonnummer samt fakultet skall framgå av ansökan.

Mera information: Sofia Lindqvist, sakkunnig vid HUS, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605.

Enligt den senaste karriäruppföljningsenkäten för Helsingfors universitet har 84 procent av dem som tog examen för fem år sedan idag ett arbete som motsvarar utbildningsnivån eller är mera krävande. Av dem säger mer än hälften att de i sitt arbete hela tiden kan utnyttja kunskaper och färdigheter som de fått på universitetet. Av dem som deltog i enkäten har en tredjedel varit arbetslös någon gång sedan utexamineringen.

Resultaten av karriäruppföljningen vid Helsingfors universitet har publicerats i samband med en riksomfattande enkät för karriäruppföljning. Trots att det talas mycket om de stora förändringarna i arbetslivet och den låga sysselsättningsgraden framkommer det av enkäten att en högskoleutbildning fortfarande ger goda grundförutsättningar för arbetslivet och gör det lättare att få jobb jämfört med hela befolkningen. Däremot har den relativa fördelen av en högskoleexamen minskat.

Resultaten av enkäten visar att studier vid Helsingfors universitet ger goda färdigheter att tänka teoretiskt och analytiskt, att leta fram information och tillägna sig den, god initiativförmåga och förmåga att kommunicera på finska. Det är färdigheter som behövs i många typer av expertjobb också i framtiden, oavsett förändringarna i arbetslivet.

Men det finns också brister. Enligt de svarande utvecklar studierna vid universitetet inte i tillräckligt hög grad sådant som stresstålighet, samarbets-, organisations- och förhandlingsförmåga, förmåga att nätverka och projektledningsfärdigheter – sådant som det finns ett skriande behov av i en värld av kortjobb och dolda jobb.

Studentkåren föreslår lösningar som bland annat kurser i studieförmåga, som skulle kunna utveckla studenternas förmåga till tids- och stresshantering och ge dem verktyg för självledning.  Detta skulle kunna hjälpa studenterna att avancera i studierna och ge dem större arbetslivsfärdigheter. Men viktigare än det är ändå att planera alla studier så att de är ”kompetensbaserade”: studenterna måste kunna se de konkreta kompetensmålen för alla studier. På det sättet skulle de tydligare än nu kunna gestalta hur kurserna och studieperioderna förhåller sig till arbetslivet.

Inom maj hinner du ännu korrigera dina egna inkomstgränser genom att återbetala stödmånader. Du kan också påverka gränserna för uppföljningen av din studieframgång. Kontrollera hur mycket du förtjänade och hur studierna framskred under år 2016 och använd räknarna på FPA:s hemsida. Genom frivillig återbetalning av studiestödsmånader inom maj månad kan du undvika återkrävning med 7, 5 procents ränta och utredning av studieframgång.

Håll koll på dina lönekvitton om du har inlett eller avslutat dina studier under år 2016. FPA får uppgifter om hela årets inkomster från skatteverket. Du kan behöva bevisa under vilken period du fått dina inkomster.

Om du återbetalar eller annullerar frivilligt studiestöd för 2017: märk väl att det lönar sig att returnera studiestöd i första hand för hösten, då du kommer undan med bara studiepenningens andel, inte studiestödets bostadstillägg.

Mera information på FPA:s nätsidor.