Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in hyy_utils_i18n_translate_path() (line 193 of /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media och arkiv

Nyheter

HUS söker kommunikationspraktikant! Praktikanten är en del av HUS kommunikationsteam och förverkligar studentkårens kommunikation under resten av året. Som praktikant inom kommunikation hos oss får du insyn i påverkanskommunikation, studentpolitik och intressebevakning.

I praktikantens uppgifter ingår uppdrag inom studentkårens dagliga kommunikation, exempelvis att uppdatera och koordinera våra sociala medier, redigering av texter, mediauppföljning och att sammanställa medlemsbulletin samt andra uppgifter. Praktikanten samarbetar tätt med HUS kommunikationsspecialist, AD och de i studentkårens styrelse som ansvarar för kommunikation.

Vad vi förväntar oss av dig:
Lämpliga högskolestudier inom exempelvis kommunikation eller journalism. 
Utmärkta kunskaper i finska. Goda kunskaper i svenska och engelska är en fördel.
Beredskap att tillägna dig nya helheter och hantera dem.
En orädd och innovativ attityd.
Att du har lätt för att arbeta i team.
Erfarenhet av att producera innehåll för sociala medier. 
Erfarenhet av fotografering och/eller grafisk design.

Vi är:
En studentkår som står till Helsingfors universitets cirka 27 000 studerandes tjänst.
En sporrande och inspirerande arbetsgemenskap som omfattar bl.a. 8 sakkunniga och en styrelse som består av 12 studerande.

Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
En avslappnad och kul arbetsgemenskap.
Erfarenhet av ansvarsfulla och självständiga uppgifter.
Erfarenhet av kommunikation vid en intressebevakande organisation.

Praktikperioden är 3 månader. Arbetstid är 30 timmar per vecka. Din arbetsplats är vid HUS centralkansli. Lön för praktikperioden är 1308 e/ mån.

Skicka en fritt formulerad, maximalt en sida lång ansökan. Uppge i din ansökan varför du skulle passa in i vårt kommunikationsteam och vad som gör dig till en utmärkt kommunikatör. Bifoga även ditt cv. Skicka ansökan inklusive bilagor till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken ‘’Viestintäharjoittelija’’. Ansökningstiden utgår den 5.9 kl. 12. Intervjuerna sker främst på fredagen den 7.9. 

Mer information om uppdraget får du av kommunikationsspecialist Ruut Luukkonen (050 5439 609) och generalsekreterare Aaro Riitakorpi (040 0816 426).

HUS betonar i sin verksamhet mångfald och jämlikhet. Vi önskar så många sökande som möjligt med olika bakgrunder.

 

Vill du vara med om att ordna en strålande årsfest i fantastisk miljö? Kom med i HUS årsfestteam!


HUS 150:e årsfest hålls lördag 24.11.2018 i Helsingfors. Efter den eleganta festsupén fortsätter kvällen i The Circus med en efterfest som är öppen för alla och som pågår till sena natten. Festandet slutar förstås inte här utan firandet fortsätter via efter-efterfest ända till sillis följande morgon. Sillis firandet pågår hela söndagen.  Det blir glitter, glamour och glam samt hela HUS150-årsjubileums mest legendariska veckoslut som just du kan vara med om att ordna.

Vi söker till denna speciella och fastastiska årsfestteam personer som är motiverade, initiativrika och erfarna festorganisatörer som är med om att ordna en oförglömlig fest. Till teamet söks mångsidigt och kunnigt folk för att förverkliga festens olika delar. Arbetsspråket för teamet är finska så kunnandet i finskan krävs.  Är du mest intresserad av efterfesten, efter-efterfesten eller sillis eller är du en kreativ användare av sociala media? Vi har en strålande möjlighet just för dig att visa dina kunskaper och lära dig också något nytt.

Som medlem i teamet får du stenhård erfarenhet som producent i evenemanget, slipper gratis till alla jubileumsveckoslutets evenemang samt är du förstås en del av ett väldigt trevligt team. Det ordnas också en oförglömlig tack-karonka för årsfestteamet efter den officiella festen!

Om du är medlem i HUS, varit med om i att ordna evenemang i din ämnesförening eller kanske i din hobby eller på jobb och vill vara med om att förverkliga det finaste festen på HUS150-årsjubileum, din stund är kommen!

Blev du intresserad? Toppen! Fyll i blanketten och sök med till teamet senast 12.9 klockan 15 i adressen: https://www.lyyti.in/HYY150vuosijuhlatiimi. Berätta också vilket uppgift du söker till primärt och sekundärt.  Skicka din ansökan så snabbt som möjligt eftersom vi ska gå igenom ansökningarna och börja med intervjuarna redan då ansökningstiden pågår!

Uppgifterna: 
Kommunikationsansvarig (1 plats)

Du ansvarar för kommunikation i sociala medier gällande årsfesten på HUS Facebook och Instagram både före festen och under hela jubileumsveckoslutet. Du är bekant med att använda olika sociala medier och du kan skriva intressanta inlägg. Du har också ett bra visuellt öga. Som bäst får du skapat feststämning under hela hösten, förmedlat väsentligt information gällande festen samt väcka intresse för HUS150-jubileumsårsfest både bland medlemmar i HUS och bland intressegrupper.  Du får erfarenhet i planering av evenemangskommunikation, i att producera innehåll för en stor publik samt i marknadsföring av evenemangen. Kunnandet i engelska eller svenska ses som en fördel.

Sångledare (2 platser)

Som sångledare leder du programmet under festsupén och är den som skapar stämningen under festen. Som sångledare påverkar du vilka sånger som ska sjungas. Flytande kunskap i finskan krävs samt kunskap i engelska eller i svenska. Om du vågar uppträda och har erfarenhet av att fungera som sångledare, kom med i teamet!

Transportansvarig (1 plats)

Du ansvarar för festpublikens smidiga flyttning från festplatsen till HUS150 födelsedagsfest samt för transport till söndagsmorgons sillis. Du tar hand om att resandet är trevligt och underhåller feststämningen också under bussresorna! Du är en bra organisatör som behärskar noggrann planering och skapar tidtabeller för kvällen. Du är i kontakt med transportföretagen, planerar tidtabeller tillsammans med årsfestmästaren och finslipar hela festupplevelsen. Du är en del av hela fina jubileumsveckoslutet, får erfarenhet i organisering av en stor evenemang samt över dina kunskaper i kommunikation med hela årsfestteamet och sponsorer.  

Efterfestansvarig (2 platser)

Du är ansvarig för HUS150 födelsedagsfestens ordnande i The Circus tillsammans med årsfestmästaren. Du har iver och en vision om att hur århundrades bästa fest ska se ut. Du har erfarenhet i att ordna olika evenemang, du kommer kreativt med idéer till evenemanget och du kan hålla koll på stora helheter. Du får erfarenhet i att ordna fest i en av Helsingfors största nattklubbar och blir en del av en oförglömlig jubileumsveckoslut.   

Efter-efterfestansvarig (2 platser)

Du är ansvarig för organisering av efter-efterfest för årsfest och för HUS150 födelsedagsfest. Du är en erfaren festare som har energi att dansa då när de andra festarna börjar bli trötta. Du kan underhålla feststämningen, du läser festpublikens önskar ännu under efternatten och du kan vara effektiv fast soluppgången skulle ha börjat. Du blir en del av jubileumsveckoslutet och får erfarenhet i underhållning av en festpublik samt svarar för den kreativa idén bakom efter-efterfesten.

Sillisansvarig (två platser)

Du är ansvarig för HUS150 sillisarrangemang tillsammans med årsfestmästaren. Du har idéer gränslöst och kreativitet för att ordna det mest legendariska sillis och för att skaffa sponsorer för evenemanget. Du har erfarenhet i att ordna olika evenemang samt om att kontakta företag. I denna uppgift kan du förverkliga alla dina vilda idéer och bli en del av jubileumsveckoslutet.

Mera information:

Årsfestmästarna Marika Tuominen och Elina Nieminen i adressen: vuosijuhla@hyy.fi

Hej student! Efter att du anmält dig som närvarande kan du hämta den nya läsårsdekalen och studentkalendern. Dekaler och kalendrar delas ut  på HUS servicebyrå då den är öppen. Utöver det delas ut dekaler och kalendrar på Kaisa-bibliotekets servicepunkt och på campus i Gumtäkt, Mejlans och Vik i början av läsåret:

Centrum, Kaisahusets aulan, Fabiansgatan 30

 • vk 32-34: mån-fre 6.-24.8. kl 9-16
 • vk 35: mån-fre 27.8.-31.8. kl 9-18
 • vk 36: mån-fre 3.-7.9. kl 9-16
 • vk 37: mån-fre 10.-14.9. kl 9-14

Obs! På Kaisahusets aulan och på HUS servicebyrå kan man också köpä HYY150-produkterna!

Gumtäck, Physicums aulan, Gustaf Hällströms gatan 2a

 • vk 34: mån-fre 20. -24.8. kl 12-15
 • vk 35: mån-fre 27.-31.8. kl 10-15
 • vk 36-37: mån-fre 3.-14.9. kl 12-15

Viikki, Infocentrum Korona aulan, Viikinkaari 11

 • vk 34: mån-fre 20.8.-24.8.kl 12-15
 • vk 35: mån-ons 27.-29.8. kl 10-18 ja tor-fre 30. -31.8. klo 10-15
 • vk 36-37:mån-fre 3.-14.9. kl 12-15

Meilahti, Biomedicum 1, trädje våningen

 • vk 35: mån-fre 27.-31.8. kl 10-15

Observera att ett ombud som hämtar läsårsdekalen ska uppvisa en fullmakt. Du kan få dekalen för ett studentkort med Mastercard-betalningsegenskapen endast genom att personligt hämta den.

Nu är en bra tidpunkt att kontrollera om du samlade tillräckligt många studiepoäng under förra läsåret (1.8.2017–31.7.2018). Om du inte har tillräckligt med studiepoäng lönar det sig att återbetala vårens studiestödsmånader senast vid utgången av augusti.

Studiepoängen och uppföljningen av dem påverkar inte det allmänna bostadsbidraget. En månad då du enbart fått allmänt bostadsbidrag räknas inte som en stödmånad. Om du återbetalar studiestöd behöver du alltså inte återbetala det allmänna bostadsbidraget för samma månad. Det allmänna bostadsbidraget beviljas tills vidare, men det ska justeras minst en gång om året.

FPA följer årligen upp hur studierna framskrider för dem som fått studiestöd. Du ska ha i genomsnitt 5 studiepoäng för varje studiestödsmånad du utnyttjat, och alltid minst 20 studiepoäng om du lyft studiestöd under läsåret. Om du alltså fått studiestöd för 9 månader ska du ha minst 45 studiepoäng. Det spelar ingen roll vid vilken tidpunkt under läsåret du avlagt studiepoängen, eftersom FPA inte följer upp studieprestationerna för enskilda månader.

Tyvärr hjälper det inte att betala tillbaka studiestöd om du avlagt färre än 20 studiepoäng under det senaste läsåret, eftersom höstterminens studiestöd inte längre kan återbetalas. 20 studiepoäng är minimikravet. Även om du bara utnyttjar en stödmånad ska du alltid avlägga minst 20 studiepoäng.

Om du inte avlagt tillräckligt många studiepoäng under läsåret 2017–2018 kan du ändå få studiestöd om du under hela studietiden avlagt i medeltal 5 studiepoäng per stödmånad. (Minimikravet på 20 studiepoäng gäller fortfarande.)

OBS! I uppföljningen av studieprestationerna beaktas nu också studieprestationerna från avbrutna högskolestudier och stödmånaderna från det föregående läsåret eller från hela studietiden. En nyhet jämfört med tidigare år är att alla högskolestudieprestationer och utnyttjade stödmånader sedan tidigast den 1 augusti 2011 beaktas i uppföljningen av studieframstegen. Studieframstegen ”nollställs” alltså inte längre om du börjar studera på nytt efter att ha avbrutit dina studier.

Om du inte har tillräckligt med studiepoäng skickar FPA en begäran om utredning senare i höst.

Mer information om uppföljningen av studieframgången, återbetalningen av stöd och begäran om utredning finns här:
https://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-privatpersoner/-/asset_publisher/M6w...
https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-studieframgang
https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-annullera-och-betala-tillbaka-stud...


Hannele Kirveskoski
Sakkunnig (försörjning, internationella ärenden)
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi