Media och arkiv

HUS söker tillgänglighetstutorer

16.03.2016

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) söker fyra TILLGÄNGLIGHETSTUTORER som ska verka på Helsingfors universitets campus i centrum, Gumtäkt, Vik och Mejlans.

Tillgänglighetstutoreringen började med ett pilotprojekt hösten 2015, och eftersom konceptet visade sig fungera vill vi nu utöka det. HUS söker en tutor till varje campus, i första hand personer som själva studerar på campus, och som har erfarenhet av tillgängligheten och eventuella tillgänglighetsproblem på sitt campus. Tutorerna förväntas hjälpa studerande och studentföreningar som har tillgänglighetsproblem och erbjuda svar på kniviga frågor. De som väljs till tutorer får ett arvode på 100 €.

Fritt formulerade ansökningar riktas till tutoreringsansvariga Antti Pollari och de skickas till Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 2 vån., 00100 Helsingfors, eller elektroniskt till adressen hallinto@hyy.fi . Ansökningarna ska vara framme senast 30.4.2016 kl. 12.00. Glöm inte att nämna på vilket campus du vill verka som tillgänglighetstutor.

Mera information ger HUS styrelsemedlem Antti Pollari, tfn 050 543 9611, e-post antti.pollari@hyy.fi.