För föreningar

Lokaler och bokningskalender

Föreningslokaler

Föreningar som verkar inom HUS kan få klubblokaler av HUS i Nya studenthuset eller Domus Gaudium. Hyresavtalen gäller vanligen två år i taget.

Fördelningen av HUS föreningslokaler görs vartannat år. Om en förening vill ha en klubblokal ska den ansöka om det då föreningslokalerna fördelas. Också de föreningar som redan har fått en lokal av HUS ska ansöka om den på nytt innan hyresavtalet går ut.För klubblokalerna gäller HUS reglemente för användningen av föreningslokaler

Klubblokaler perioden 2014-2016
Klubblokaler perioden 2012-2013
Klubblokaler perioden 2009-2010
Klubblokaler perioden 2007-2008
Klubblokaler perioden 2005-2006
Klubblokaler perioden 2003-2004