För föreningar

Lokaler och bokningskalender

Föreningslokaler

Föreningar som verkar inom HUS kan få föreningslokaler av HUS i Nya studenthuset eller Domus Gaudium. Hyresavtalen gäller vanligen två år i taget.

Fördelningen av HUS föreningslokaler görs vartannat år. Om en förening vill ha en föreningslokal ska den ansöka om det då föreningslokalerna fördelas. Också de föreningar som redan har fått en lokal av HUS ska ansöka om den på nytt innan hyresavtalet går ut. För föreningslokalerna gäller HUS reglemente för användningen av föreningslokaler.

HUS reglemente för användningen av föreningslokaler

Föreningslokaler perioden 2014-2016
Föreningslokaler perioden 2012-2013
Föreningslokaler perioden 2009-2010
Föreningslokaler perioden 2007-2008
Föreningslokaler perioden 2005-2006
Föreningslokaler perioden 2003-2004