För studerande

Överlevnadshandbok för studerande

BOSTAD

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas. www.hoas.fi
Bostäder hyrs också ut av många nationer, religiösa sammanslutningar och olika studentföreningar. Studerande kan även ansöka om stadens hyresbostäder. Läs mer i HUS guide för bostadssökande.

EKONOMI

Studiestödet består av studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån. Det går lättast att ansöka om studiestöd och göra ändringsanmälningar på FPA:s e-tjänst. På FPA:s webbplats hittar du mycket information om utkomst och studiestöd samt en räknare för att räkna ut mängden studieprestationer som du behöver och dina inkomstgränser.

Gå till en läkare om dina studier inte löper p.g.a. sjukdom. Läkarintyget kan du behöva vid uppföljningen av studieframgången. Om din sjukdom är långvarig kan du ansöka om sjukdagpenning. Ifall du får sjukdagpenning, och blir friskare, kan du börja studera i liten skala utan att förlora sjukdagpenningen. Detta betyder att du måste inte få mer än 24 studiepoäng per läsår eller 12 studiepoäng per termin.

Om du inte får studiestöd och inte har tillräckliga inkomster eller besparingar att leva på kan du ansöka om grundläggande utkomststöd. Grundläggande utkomststöd beviljas av FPA. Det kan också beviljas för att hjälpa till med höga hyreskostnader och täcka perioden fram tills utbetalning av lön eller studiestöd.


HÄLSA

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS har hand om hälsovården för studerande. SHVS har allmän- och specialläkare och dessutom hälsovårdare, fysioterapeuter, laboratorium och röntgen. SHVS tar bara emot dagtid vardagar, så kvällar och veckoslut måste man söka sig till den kommunala hälsovården. De flesta SHVS-tjänster är gratis för studerande, men om man har bokat en tid och uteblir utan att avboka kräver SHVS en straffavgift på 35 euro.
www.shvs.fi

Din studentkår har representanter på olika nivå inom SHVS förvaltning och inom hälsofrämjande arbete. Läs mer om dem här.

STUDERANDES GUIDE FÖR VÄLMÅENDE OCH SÄKERHET

Helsingfors universitet har i Studerandes guide för välmående och säkerhet samlat råd till studerande i olika vanliga och ovanliga problemsituationer. Guiden kan läsas via Flamma, universitetets intranet, vilket kräver att du har IT-användarnamn vid HU.
 

KOLLEKTIVTRAFIK

Studerande som är skrivna i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt eller Sibbo får 50 % rabatt på stadens interna biljetter och regionbiljetter om de köps med resekort. Din studentstatus måste uppdateras på resekortet varje år. www.hsl.fi

Som studerande får du också rabatt på VR:s fjärrtåg och i Matkahuoltos bussar. www.vr.fi, www.matkahuolto.fi

För att få studentrabatt måste du kunna bevisa att du är studerande. Det gör du lättast genom att skaffa ett studentkort med läsårsdekal. Om du inte ännu har fått ditt studentkort ska du fylla i VR:s blankett och gå efter en underskrift och stämpel från universitetets studentrådgivning, så att du kan resa med rabatt redan medan du väntar på studentkortet. Matkahuolto har dessutom sitt eget studentkort, men det behöver du endast om du inte skaffar studentkortet av Frank.