HUS påverkar

Påverka vid universitetet

Studentrepresentanter – beslutsfattare vid universitetet

Studentrepresentanterna – studenternas försvarare vid uni

Varför kan inte alla tentor göras i tentamensakvarium eller på nätet?
Finns det verkligen aldrig tillräckligt med tentamensböcker?
Är närundervisningen för begränsad?
Känns det ibland som om du inte får någon studierådgivning?

En av de bästa sidorna av den finländska universitetsdemokratin är att studenterna också har makt.  Studenterna har sina egna representanter i alla beslutsfattande organ på uni: i utbildningsprogrammen, på fakulteterna och i styrelsen och kollegiet för hela universitetet.

Studentrepresentanterna ser till att studenterna inte blir överkörda när beslut fattas i frågor som rör studierna och studielivet. De för fram studenternas åsikter på mötena, främjar och försvarar frågor som är viktiga för studenterna och utvecklar universitetet så att det bättre avspeglar studenterna.

Vem som helst kan bli språkrör för studenterna. Det finns bara två tydliga krav: du måste vara närvaroanmäld som studerande vid fakulteten och du får inte ha en anställning på universitetet som kan tolkas som en heltidsanställning.

Hösten 2019 väljer HUS studentrepresentanter till fakultetsråden och universitetskollegiet till mandatperioden 2020-2021. Utlysningarna för uppdragen som studentrepresentanter vid din egen fakultet finns på sidan Ledig anslagna.

Fakultetsrådet är det kollegiala förvaltningsorganet för en fakultet, där dekanus är ordförande. Fakultetsrådet har till uppgift att utveckla undervisning och forskning vid fakulteten, ansvara för kvalitetsledningen av forskningen och undervisningen, besluta om bland annat examensfordringar, undervisningsprogram, grunderna för antagningen av studerande samt behandla vittsyftande planer och andra för fakulteten principiellt viktiga ärenden.   

Universitetskollegiet väljer de utomstående medlemmarna i universitetets styrelse, utse kansler och revisorer för universitetet samt fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse. Kollegiets medlemmar är professorer, personal och studerande från alla fakulteter.

Som medlem av fakultetsrådet kan du påverka i vilken riktning fakulteten och ditt vetenskapsområde ska utvecklas. I kollegiet kan du styra hela universitets framtid. Som studentrepresentant du ser till att studenterna får sin röst hörd och samtidigt skapar du nyttiga nätverk. Du kan även få studiepoäng och dessutom betalas ett mötesarvode.

I utlysningarna finns mer information om de uppdrag som lediganslås hösten 2019.

Om du har frågor om urvalsprocessen kan du läsa de här vanliga frågorna, där du kanske hittar ett snabbt svar. Urvalsförfarandet beskrivs närmare här. Också i reglementet om val av studentrepresentanter finns mer information om uppgifterna och urvalsprocessen. Om du fortfarande inte hittat den information du behöver kan du kontakta HUS sakkunniga med ansvar för studentrepresentanterna.

HUS för internationella studenter avsedda guide till arbetet som studentrepresentant är ett nyttigt infopaket också för finsk- och svenskspråkiga representanter och intresserade!