Studentkåren

  • Nästa delegationsval vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) hålls 26–28.10 och 31.10–2.11.2016.

  • Studentkåren vid Helsingfors universitet är ett offentligrättsligt samfund som för närvarande har ca 27 000 medlemmar.

  • Du kan påverka inom studentkåren på många sätt. Du kan gå med i utskottsverksamheten, ge styrelsen eller delegationen förslag och kommentarer eller ställa upp i val och själv bli en beslutsfattare. Det lättaste sättet att påverka är genom att rösta i delegationsvalet.