Studentkåren

Delegationsval 2016

Resultatet av valet finns på vaalitulos.hyy.fi!

Kandidater och kandidatnummer finns här!

Nästa delegationsval vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) hålls 26–28.10 och 31.10–2.11.2016.

För första gången genomförs valet helt elektroniskt.

I delegationsvalet väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen, som har 60 medlemmar. Röstberättigade är alla medlemmar i HUS, det vill säga de cirka 27 000 studenterna vid Helsingfors universitet.
Röstberättigade kan utnyttja sin rösträtt på HUS valsida https://vaalit.hyy.fi.

På valdagarna kan man rösta kl. 10–18. Valresultatet klarnar under valvakan sent på onsdagskvällen den 2 november.

Välkommen till HUS delegationsvalsvalvaka

Teater Forum (Georgsgatan 31). Där ni hör valresultatet först! Läs mer!

Information på valdagarna kl. 11-15:

26.10. Huvudbyggnaden och Mejlans
27.10. Forsthuset och Vik
28.10. Gumtäkt och Brobergsterassen
31.10. Vik och Cajsa huset/Alexandria
1.11. Gumtäkt ja Brobergsterassen
2.11. Mejlans och Huvudbyggnaden

Resultatet offentliggörs på en egen resultatsida, som uppdateras i takt med att rösträkningen framskrider.

Kandidatlistorna och grupperingarna fastställs 6.10, information om dem finns från och med det datumet på denna sida.

Mera information om delegationen, hur den arbetar, vilken makt den har och bl.a. en lista över alla delegationsmedlemmar finns här.