Studenthus

Under sin långa historia har studentkåren låtit bygga tre hus för studenterna.

 

Gamla studenthuset

 


Gamla studenthuset (ursprungligen Studenthuset) ritades av Axel Hampus Dalström och det stod färdigt 1870. För att studenternas festande inte skulle störa andra stadsbor byggdes huset på ett kärr alldeles i utkanten av stadens dåtida centrum, men sedan dess har Helsingfors centrum förflyttats och ligger nu alldeles invid studenthuset. Förutom att erbjuda plats för möten, kvällstillställningar och danser har "Vanha" under årens lopp också fungerat som kulturcentrum och som mötesplats för den politiska studentrörelsen. År 1978 förstördes huset nästan helt i en eldsvåda. Huset är känt bl.a. för ockupationen av "Vanha" 25.11.1968 och för sina många värdefulla konstverk, som Akseli Gallen-Kallelas fresk Kullervo drar ut i krig. Numera är Gamla studenthuset ett mångsidigt evenemangshus, där det hålls olika tillställningar för företag och studentföreningar. Dessutom har studentkårens s.k. musik- och teaterkorporationer sina klubb- och repetitionslokaler här.

Gamla studenthusets historia
1858 Studenterna beslöt att bygga ett hus för möten och fester och köpte en tomt i kvarteret Geten, där Riksarkivet nu finns.
1867 På begäran bytte senaten utan krav på ersättning ut den steniga tomten mot den tomt i kvarteret Sobeln, där Gamla studenthuset nu finns.
1868 Studenternas byggnadskommitté lämnade in Hampus Dahlströms byggnadsritningar till magistraten. Ritningarna cirkulerade sedan hos guvernören, senaten, vice kansler, konsistoriet och kansler innan kejsaren i S:t Petersburg slutligen godkände dem med sin underskrift.
1870 Studenterna firade Studenthusets invigning. Huset byggdes dels med insamlade och donerade medel, dels med lånade pengar.
1876 Universitetets kansler Aleksandr Aleksandrovitj, den blivande kejsaren Alexander III, besökte huset.
1879 Vattenledning drogs in i Studenthuset.
1898 Festsalen förlängdes med sex meter och en scen med hjälputrymmen byggdes.
1899 På grund av februarimanifestet rådde tillfälligt dansförbud i Studenthuset.
1901 Akseli Gallen-Kallela målade fresken Kullervo drar ut i krig för musiksalen. Louis Sparre och Walter Thomé planerade ny inredning för huset.
1907 Kansan Näyttämö blev hyresgäst i studenthuset och verkade där, ibland under andra namn, till år 1968.
1929 Finska bokhandelns annex byggdes.
1930 Ylioppilaskahvila Oy, som stod AKS nära, hyrde restauranglokalerna i Gamla studenthuset.
1966 I festsalen visades Lappo-operan, som väckte stor debatt på Ylioppilasteatteris 40-årsjubileum.
1968 "Ylioppilaat – Studenterna" ockuperade Gamla studenthuset.
1978 Gamla studenthuset brann.
1979 Reparationen och tillbyggnaden.

Gamla studenthusets stödstiftelses (VYTS) webbsida: hyy.helsinki.fi/sv/vyts

Restaurang Vanhas webbsidor: www.unicafe.fi/sv/festrestauranger/gamla-studenthuset

 

Nya studenthuset


Nya studenthuset (ursprungligen Nationshuset) ritades av Wivi Lönn och Armas Lindgren och det stod färdigt 1910. Huset byggdes invid Gamla studenthuset som redan efter några decennier började bli för trångt för det växande antalet studenter. A-trappan planerades för nationernas bruk och används fortfarande idag helt och hållet som klubb-, mötes- och festlokaler för studentföreningar som verkar inom HUS. De övriga delarna av huset planerades som affärslokaler och i dem har det under husets hundra år bl.a. funnits hotell, biografer, restauranger och en bilaffär. I Nya studenthuset finns också HUS centralkansli och HUS Gruppens kontor.

Nya studenthusets historia
1887 Studentkåren köpte tomten bredvid nuvarande Gamla studenthuset för sitt bibliotek.
1906 Studenten Alina Mattsson föreslog på VSO:s möte att man på grund av trängseln i studenthuset skulle bygga ett nytt hus. Nationerna ansåg projektet vara dyrt och rekommenderade att studentkåren bygger huset.
1908 Efter en arkitekttävling valde studentkåren Wivi Lönn och Armas Lindgren till arkitekter.
1909 Byggnadsarbetet inleddes.
1910 Vid invigningen av Nationshuset framfördes bl.a. Toivo Kuulas kantat Kuolemattomuuden toivo till text av Eino Leino. En nyhet var "automobilåkning" för utländska gäster.
1919 Studentkåren hyrde ut festsalen till ingenjör Johannes Saraoja för "visning av levande bilder".
1924 Nationshuset byggdes till med två våningar. Samtidigt förnyades taket och hissarna och varmvattenledningar drogs in. Nya hyresgäster i huset blev Hotell Hansa och bilfirman Korpivaara & Halla Oy.
1929 Biografen hyrdes ut till A. Adams Oy Filminäyttämö. Bio Civis blev Bio Bio.
1930 Ylioppilaskahvila Oy utvidgade verksamheten till restaurangen på innergården.
1931 Hämäläis-Osakunta flyttade till ett eget hus i Kampen.
1952 Satakuntalainen osakunta flyttade till ett eget hus på Lappbrinken.
1957 Universitetsapoteket blev hyresgäst i huset.
1968 Hotell Borealis med Cafeteria Linnea i gatuplanet och Snack-bar Ykskax, som alla ägdes av studentkåren, inledde sin verksamhet.
1979 I samband med utbyggnaden av Brunnsgården revs festsalen i Nya studenthuset. På samma plats byggdes Hansa-huset.
1980 Eteläsuomalainen osakunta flyttade tillbaka till Nya studenthuset.

 

Domus Gaudium och Domus Academica


Domus Gaudium ritades av arkitektbyrå Brunow & Maunula och det stod färdigt 2008. Huset är beläget i anslutning till studentbostäderna Domus Academica i Alkärr, alldeles invid Kampen. HUS äger byggnaden tillsammans med Aalto-universitetets fortbildningsenhet AEE. I huset, som också kallas för "det tredje studenthuset" finns bl.a. HUS arkiv, takbastun Sivistys och klubb- och möteslokaler för föreningarna. I anslutning till huset finns Domus Academicas underjordiska utrymmen med bl.a. replokaler för band (som förvaltas av HUS Gruppen) och multisalen Pohjanhovi.

Domus Academicas historia
1945 Av Helsingfors stad köpte studentkåren tre tomter och reserverade fyra i Alkärr för att bygga studenthem. Byggnadsritningarna beställdes av arkitekt Pauli Salomaa, inredningen planerades av Ilmari Tapiovaara.
1946 Byggnadsarbetena inleddes mitt under regleringsekonomin.
1947 Invigning av A- och B-husen, som delvis byggts med donerade och insamlade medel.
1950 Studentkåren började bygga C-huset.
1952 Under den XV olympiaden inkvarterades journalister i C-huset. Huset invigdes traditionsenligt på studentkårens årsdag. Nyheter i huset var en självbetjäningsrestaurang med 60 platser och mathissar för studenter "som p.g.a. studie- och andra bekymmer undviker att besöka den trivsamma restaurangen".
1962 Studentkåren löste in en tomt vid Sanduddsgatan för att bygga ett fjärde studenthem.
1967 Studentkåren började bygga D-huset. Byggnadsritningarna gjordes av arkitekt Pauli Salomaa, som också ritat de tidigare studenthemmen.
1968 D-huset invigdes. En procent av byggnadskostnaderna täcktes genom att man sålde 10 000 Domus-handdukar.
1996 Studentkåren sålde A-huset till Hoas.
2007 Byggandet av det tredje studenthuset – Domus Gaudium – inleddes i Alkärr, invid Domus Academica. Det nya huset är planerat av arkitektbyrå Brunow & Maunula.
2008 Domus Gaudium invigdes på HUS årsfestdag. I huset finns t.ex. förenings- och festlokaler. Domus Gaudium fick också en egen logotyp, planerad av grafikern Jukka Veistola.