Studentkåren

Organisation

Utskott

Kom med i utskottsverksamheten!

I utskotten kan alla HUS-medlemmar delta i studentkårens verksamhet och påverka i frågor som rör studenterna. Utskottsverksamhet kan handla om vad som helst, från att organisera kulturevenemang till att debattera utbildningspolitik. De flesta utskott håller möten varannan vecka.

Du kan komma med i verksamheten när som helst under året, mötena är öppna för alla HUS-medlemmar.

Kontakt information: http://hyy.helsinki.fi/sv/yhteystiedot-faq/valiokunnat

Den styrelsemedlem som ansvarar för respektive utskott når du på e-postadressen fornamn.efternamn (at) hyy.fi.

Ny i utskottsverksamheten?

Är du intresserad av evenemangsproduktion, campusodling, frändefolk eller kanske utvecklingssamarbete? Välkommen med i HUS utskottsverksamhet! I utskotten får du göra det som intresserar just dig och lära känna nya människor. Introduktionskvällar ordnas under tiden 26.2–15.3, men alla är välkomna med när som helst!

26.2 Tvåspråkighetsutskottets nyas kväll  
27.2 Evenemangsutskottets nyas kväll  
12.3 Studieutskottets nyas kväll  
12.3 Föreningsutskottets nyas kväll  
14.3 Miljöutskottets och campusodlingsutskottets nyas kväll  
15.3 Utvecklingssamarbetsutskottets Bangladeshmiddag och nyas kväll  

Kolla närmare uppgifter om de kvällar som intresserar dig under det aktuella utskottet och be vid behov ordföranden om mer info. Kontaktuppgifterna hittar du här: http://hyy.helsinki.fi/sv/yhteystiedot-faq/valiokunnat

Föreningsutskottet

Föreningsutskottet är med om att utveckla verksamhetsförutsättningarna för föreningarna inom HUS. Det görs i nära samarbete med den sakkunniga och styrelsemedlemmen med ansvar för föreningar. Utskottet planerar och ordnar kurser för föreningarna, exempelvis hålls två ordförandeseminarier per år. Utskottet beslutar om vem som får hyra Alinasalen och deltar också i att utveckla fördelningen av verksamhetsbidrag till föreningarna samt organiserar föreningstävlingar.

https://www.facebook.com/jarjestovaliokunta

Nya i föreningsutskottet?

VAD: Föreningsutskottets nyas kväll
VAR: Publiceras senare
NÄR: 12.3. kl. 18:00
VARFÖR: Intresserad av föreningar? I Föreningsutskottet blir du med i verksamheten, där nästan allt är möjligt mellan himmel och jord! Om du är intresserad av att till exempel belöna föreningsaktiva, sitsa på gata eller utbilda ordförande, kom med. I det här utskottet har du en chans att förverkliga även de galnaste ideerna!
FB: Publiceras senare!

Utbildningspolitiska utskottet

Det utbildningspolitiska utskottet försöker utveckla undervisningen och studieadministrationen på universitetet, så att studierna ska löpa så smidigt som möjligt för alla studerande. Utskottet påverkar universitetets utbildningspolitik på institutions-, fakultets- och universitetsnivå. Utskottet försöker sprida god praxis och bidra till att förverkliga de gemensamt överenskomna målen för universitetets olika enheter. Utskottet fungerar alltså som ett samarbetsnätverk för de studieansvariga och studentrepresentanterna i förvaltningen. På senare år har utskottet fokuserat exempelvis på att förbättra studiehandledningen, utveckla e-undervisningen (t.ex. genom tentakvarier) och på den riksomfattande studentantagningsreformens effekter på Helsingfors universitet.

https://www.facebook.com/groups/147709798724931/?fref=ts
https://www.facebook.com/Opintoasiat?fref=ts

Nya i utbildningspolitiska utskottet?

VAD: Studieutskottets möte och nyas kväll
VAR: Mötesrummet Sparre (Nya studenthuset, 2:a vån, Mannerheimintie 5 A)
NÄR: 12.3. kl. 17:00
VARFÖR: Vet du vad studieutskottet gör? Är du intresserad av studieärenden och att diskutera dem? Ta reda på vilka intressanta saker studieutskottet sysslar med och lär känna de andra medlemmarna! Välkommen!
FB: https://www.facebook.com/events/2019519828317568/

Evenemangsutskottet

Mera fart på studentlivet! Evenemangsutskottet är den rätta platsen för studentkårsmedlemmar som gillar att ordna evenemang. Du får vara med om att kläcka idéer och arrangera studentkårstillställningar och ordna annan verksamhet som passar just dig. Vi arbetar tillsammans med studentkårens producent och styrelsemedlemmen med ansvar för kulturfrågor – med låg tröskel, förstås!

https://www.facebook.com/groups/262298133857113/
HUS Evenemang och kultur

Varmt välkommen till årets första Nya medlemmars kväll!

VAD: Evenemangutskottets Nya medlemmars kväll
VAR: På Rydman, Kaivokatu 10, den 9nde våningen
NÄR: 27.2.2018, vi ska börja klockan 18.00
TILL VEM: För dig!
VARFÖR: Nu har du en utmärk möjlighet att komma med i utskottets verksamhet och syssla med jubileumärets evenemang! På kvällen kommer du att bekanta dig med andra människor som är intresserade av att arrangera evenemang!
FB: https://www.facebook.com/events/324101298079809/


Miljöutskottet

Brinner du för miljön? Välkommen med till oss! I miljöutskottet studerar, diskuterar och framför allt engagerar vi oss i olika miljöfrågor. Förutom exkursioner och dokumentärkvällar ordnar vi också större tillställningar, som klädbytesdagar eller matsvinnsmiddagar – i gott sällskap, förstås. Blev du nyfiken? Mera info får du på miljöutskottets Facebooksida och blogg:

https://www.facebook.com/HYYnYmparistovaliokunta/
http://blogs.helsinki.fi/hyy-ymp/
https://www.facebook.com/groups/22298669144/

Varmt välkommen till årets första Nya medlemmars kväll!

VAD: De nyas kväll för HUS Miljöutskott och Kampusodlingsutskott

VAR: Mötesrum Sparre, Nya studenthuset (2:a vån.), Mannerheimvägen 5 A
NÄR:  Onsdagen den 14.3. kl. 18:00
VARFÖR:  För att det är viktigt att vi som är intresserade av miljö och kampusodling jobbar tillsammans
FB: https://www.facebook.com/events/1532886823497987/

Utskottet för campusodlingar

Utskottet för campusodlingar organiserar studentkårens och universitetets gemensamma stadsodlingar.

hyy.helsinki.fi/sv/media-arkisto/uutiset/välkommen-till-kommitté-för-campusodling

Varmt välkommen till årets första Nya medlemmars kväll!

VAD: Utskottet för campusodlingsutskottes nyas kväll!
VAR: 14.3. kl. 18
NÄR: Mötesrummet Sparre (Nya studenthuset, 2:a vån, Mannerheimintie 5 A)
VARFÖR: Skulle du vilja odla ditt universitet under sommaren? Jordbruk är för närvarande möjligt inom områdena Meilahti, Viikki, Kumpula och i centrum av Topelia. Ny kväll hålls tillsammans med miljöutskottet. Vi ska studera varandra, förstå och prata om möjligheterna att odla campus. I förfrågningarna (om du behöver hjälp eller vägbeskrivning) kontakta Josefina Tiainen p.044 0336856. Välkommen, snälla gå med i våra vänner!
FB: Publiceras senare!

Utvecklingssamarbetsutskottet

Bor det en liten världsförbättrare i dig? Är globalt ansvar och rättvisa viktigt för dig? Vill du få erfarenhet av utvecklingssamarbete? Om du svarade ”ja” på ens en av frågorna, eller om du undrar över vad de egentligen betyder, ska du komma med i utvecklingssamarbetsutskottet! Utskottet administrerar HUS utvecklingssamarbetsprojekt och ordnar evenemang kring global fostran. Kontakta ordförande för att komma med, eller dyk upp på någon av utskottets tillställningar – följ utskottets Facebooksida, så vet du vad som ordnas och när. Mera information finns på utskottets webbsidor.

http://blogs.helsinki.fi/kehy-valiokunta/
https://www.facebook.com/HYYKehyvaliokunta/

Ny i utvecklingssamarbetsutskottet?

VAD: Bangladeshisk kulturkväll + lär dig känna HUS Utvecklingssamarbetsutskott
VAR: Alina-salen, Nya Studenthuset, 3:n vån (Mannerheimvägen 5 A)
NÄR: torsdagen den 15 Mars. (Programmet publiceras senare)
VARFÖR: Är du intresserad av global rättvisa, främmande kulturer, kryddiga och läckra snacks och/eller hennatatueringar? Kom och bekanta dig med studentkårens utvecklingssamarbete och njut av Bangladeshs färgrika och enastående kultur!
FB: Publiceras senare!

Frändefolksutskottet

HUS frändefolksutskott är en samlingsplats för alla på uni som är intresserade av finskugriska folk och språk. Frändefolksutskottet förvaltar medlen som samlas in i frändefolksinsamlingen och styr dem till olika kulturprojekt som drivs av finskugriska folk. Dessutom ordnar utskottet evenemang med frändefolkstema, som film- och matkvällar. Om du tycker att minoritetskulturer också har rätt att existera ska du komma med i utskottet!

https://www.facebook.com/groups/10854501060/
http://www.helsinki.fi/hyy/skv/

Tvåspråkigshetsutskottet

Tvåspråkighetsutskottets verksamhet är projektbaserad, med två projekt på våren och två på hösten, indelade i påverkansarbete gentemot studentkåren, dess intressenter samt Helsingfors universitet och i evenemang vars syfte är kulturutbyte bland svensk- och finskspråkiga studenter.

Ny i tvåspråkigshetutskottet?

VAD: Tvåspråkighetsutskottets nyas kväll
VAR: Wilhelmsson-salen, Nya Studenthuset 5. vån. (Mannerheimvägen 5 A)
NÄR: 26.2. kl. 17-20
VARFÖR: Vill du göra något konkret för tvåspråkigheten vid Uni och Studentkåren? Vill du vara med och ordna tvåspråkiga evenemang? Tvåspråkighetsutskottets nyas kväll är då just rätt plats för dig!
FB: https://www.facebook.com/events/1646214968780927/