Studentkåren

Organisation

Utskott

Kom med i utskottsverksamheten!

I utskotten kan alla HUS-medlemmar delta i studentkårens verksamhet och påverka i frågor som rör studenterna. Utskottsverksamhet kan handla om vad som helst, från att organisera kulturevenemang till att debattera utbildningspolitik. De flesta utskott håller möten varannan vecka.

Du kan komma med i verksamheten när som helst under året, mötena är öppna för alla HUS-medlemmar.

Kontakt information: http://hyy.helsinki.fi/sv/yhteystiedot-faq/valiokunnat

Den styrelsemedlem som ansvarar för respektive utskott når du på e-postadressen fornamn.efternamn (at) hyy.fi.

 

Föreningsutskottet

Föreningsutskottet är med om att utveckla verksamhetsförutsättningarna för föreningarna inom HUS. Det görs i nära samarbete med den sakkunniga och styrelsemedlemmen med ansvar för föreningar. Utskottet planerar och ordnar kurser för föreningarna, exempelvis hålls två ordförandeseminarier per år. Utskottet beslutar om vem som får hyra Alinasalen och deltar också i att utveckla fördelningen av verksamhetsbidrag till föreningarna samt organiserar föreningstävlingar.

https://www.facebook.com/jarjestovaliokunta

Utbildningspolitiska utskottet

Det utbildningspolitiska utskottet försöker utveckla undervisningen och studieadministrationen på universitetet, så att studierna ska löpa så smidigt som möjligt för alla studerande. Utskottet påverkar universitetets utbildningspolitik på institutions-, fakultets- och universitetsnivå. Utskottet försöker sprida god praxis och bidra till att förverkliga de gemensamt överenskomna målen för universitetets olika enheter. Utskottet fungerar alltså som ett samarbetsnätverk för de studieansvariga och studentrepresentanterna i förvaltningen. På senare år har utskottet fokuserat exempelvis på att förbättra studiehandledningen, utveckla e-undervisningen (t.ex. genom tentakvarier) och på den riksomfattande studentantagningsreformens effekter på Helsingfors universitet.

https://www.facebook.com/groups/147709798724931/?fref=ts
https://www.facebook.com/Opintoasiat?fref=ts

Evenemangsutskottet

Mera fart på studentlivet! Evenemangsutskottet är den rätta platsen för studentkårsmedlemmar som gillar att ordna evenemang. Du får vara med om att kläcka idéer och arrangera studentkårstillställningar och ordna annan verksamhet som passar just dig. Vi arbetar tillsammans med studentkårens producent och styrelsemedlemmen med ansvar för kulturfrågor – med låg tröskel, förstås!

https://www.facebook.com/groups/262298133857113/
HUS Evenemang och kultur


Miljöutskottet

Brinner du för miljön? Välkommen med till oss! I miljöutskottet studerar, diskuterar och framför allt engagerar vi oss i olika miljöfrågor. Förutom exkursioner och dokumentärkvällar ordnar vi också större tillställningar, som klädbytesdagar eller matsvinnsmiddagar – i gott sällskap, förstås. Blev du nyfiken? Mera info får du på miljöutskottets Facebooksida och blogg:

https://www.facebook.com/HYYnYmparistovaliokunta/
http://blogs.helsinki.fi/hyy-ymp/
https://www.facebook.com/groups/22298669144/

Utskottet för campusodlingar

Utskottet för campusodlingar organiserar studentkårens och universitetets gemensamma stadsodlingar.

hyy.helsinki.fi/sv/media-arkisto/uutiset/välkommen-till-kommitté-för-campusodling

Utvecklingssamarbetsutskottet

Bor det en liten världsförbättrare i dig? Är globalt ansvar och rättvisa viktigt för dig? Vill du få erfarenhet av utvecklingssamarbete? Om du svarade ”ja” på ens en av frågorna, eller om du undrar över vad de egentligen betyder, ska du komma med i utvecklingssamarbetsutskottet! Utskottet administrerar HUS utvecklingssamarbetsprojekt och ordnar evenemang kring global fostran. Kontakta ordförande för att komma med, eller dyk upp på någon av utskottets tillställningar – följ utskottets Facebooksida, så vet du vad som ordnas och när. Mera information finns på utskottets webbsidor.

http://blogs.helsinki.fi/kehy-valiokunta/
https://www.facebook.com/HYYKehyvaliokunta/

Frändefolksutskottet

HUS frändefolksutskott är en samlingsplats för alla på uni som är intresserade av finskugriska folk och språk. Frändefolksutskottet förvaltar medlen som samlas in i frändefolksinsamlingen och styr dem till olika kulturprojekt som drivs av finskugriska folk. Dessutom ordnar utskottet evenemang med frändefolkstema, som film- och matkvällar. Om du tycker att minoritetskulturer också har rätt att existera ska du komma med i utskottet!

https://www.facebook.com/groups/10854501060/
http://www.helsinki.fi/hyy/skv/

Tvåspråkigshetsutskottet

Tvåspråkighetsutskottets verksamhet är projektbaserad, med två projekt på våren och två på hösten, indelade i påverkansarbete gentemot studentkåren, dess intressenter samt Helsingfors universitet och i evenemang vars syfte är kulturutbyte bland svensk- och finskspråkiga studenter.

https://www.facebook.com/tvasprakighetsutskottet/