Studentkåren

Påverka i HUS

Du kan påverka inom studentkåren på många sätt. Du kan gå med i utskottsverksamheten, ge styrelsen eller delegationen förslag och kommentarer eller ställa upp i val och själv bli en beslutsfattare. Det lättaste sättet att påverka är genom att rösta i delegationsvalet.