HUS påverkar

Påverka vid universitetet

Vi är en del av det akademiska samfundet!

Sedan år 1991 deltar studenterna vid Helsingfors universitet i beslutsfattandet vid universitetet enligt en s.k. trepartsmodell, vilket innebär att alla grupper vid universitetet – studenterna, personalen och professorerna – har sina egna representanter i universitetets förvaltningsorgan.

Ditt språkrör i universitetsförvaltningen är studentrepresentanterna, ”hallopedit” (hallinnon opiskelijaedustajat). Du kan påverka beslutsfattandet genom att vända dig direkt till din studentrepresentant. Universitetets tjänstemän tar också emot initiativ till hur verksamheten kunde utvecklas. Glöm inte att när det gäller studiefrågor är studenten, alltså du själv, expert. Studentrepresentanterna i förvaltningen representerar dig och det är tjänstemännens plikt att betjäna i frågor som gäller förvaltningen.

Säg vad du tycker – på det sättet kan makten användas till sådant som du tycker är viktigt. Om det vid din institution eller fakultet finns något som bekymrar studenterna kan du också vända dig till den egna ämnes- eller fakultetsföreningen. Det går också att vända sig till studentkåren. Du kan också själv bli studentrepresentant inom förvaltningen. Många förvaltningsorgan kompletteras även under den tvååriga mandatperioden. Dessutom kan du gå med i olika arbetsgrupper och andra organ som grundas under förvaltningsperioden. Var aktiv!